خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

پذیرش دانشجو در رشته حقوق قانونگذاری در دانشگاه تهران از مهر 1403

انتشار 21 دی 1402

مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری در دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران از سال تحصیلی آینده صادر شد.

پذیرش دانشجو در رشته حقوق قانونگذاری در دانشگاه تهران از مهر 1403

به گزارش طوطیانیوز، سید احمد حبیب‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران و مسؤول اجرای رشته حقوق قانونگذاری در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های هفت ساله و پس از انجام فرایندهای گوناگون در دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، شورای تحول و تشکیل کمیته تخصصی رشته، در نهایت وزارت علوم در 4 دی ماه 1402 موافقت خود را برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری در دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی به دانشگاه تهران اعلام کرد.

حبیب‌نژاد افزود: اولین دوره پذیرش دانشجو در این رشته از مهر ماه 1403 صورت می‌گیرد.

وی افزود: رشته حقوق در نقشه جامع علمی کشور در اولویت الف توسعه و تعمیق قرار گرفته است و یکی از وجوهی که باید در این توسعه و تعمیق مورد توجه قرار گیرد، خود قانون و قانون‌گذاری است زیرا قانون، محور حقوق در سنت حقوقی ایران محسوب می‌شود و در حالی که شرح و بسط و تفسیر قوانین مدنی و جزایی و … در کلاس‌های دانشکده‌های حقوق همواره مدنظر بوده است اما خود مفهوم و مبانی و مسائل مرتبط و وابسته به قانون و قانونگذاری به عنوان یک امر مستقل کمتر مورد توجه دانشکده‌های حقوق بوده است.

این پژوهشگر حوزه حقوق قانونگذاری، مهمترین اهداف راه‌اندازی این رشته را تعمیق ادبیات حوزه تقنین، تربیت متخصصین حوزه قانون، قانونگذاری و قانون‌نویسی، کاهش فاصله میان مراکز و مراجع مقرره‌گذاری و قانونگذاری با مراکز دانشگاهی و افزایش کیفیت قانونگذاری دانست.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در تبیین ضرورت راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قانونگذاری، تصریح کرد: علاوه بر این با وجود اهمیت فراوان مباحث مرتبط با قانون‌گذاری، فقه التقنین، تفسیر قانون، تنقیح قوانین، مقررات‌گذاری و مبانی نظری قانونگذاری، هیچ کدام از این مباحث به صورت استقلالی و حتی طی یک واحد مستقل در هیچ رشته حقوقی حتی رشته حقوق عمومی به بحث و بررسی گذاشته نمی‌شود و وجود یک درس اصول و فنون قانون‌گذاری به عنوان یک واحد درسی اختیاری در رشته حقوق نیز پاسخگوی این نیاز فراوان نیست، هرچند همین یک واحد اختیاری نیز در بسیاری از دانشکده‌های حقوق ارائه نمی‌شود.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران گفت: در مسیر تعیین دروس رشته و طراحی سرفصل‌ها، اعضای هیأت علمی و متخصصان متعددی از دانشکده‌های گوناگون حقوقی و نیز از مراکز پژوهشی تقنینی با کمیته تخصصی رشته همکاری داشته‌ اند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق