خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


شیوه‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

انتشار : 29 خرداد 1397
مطالعه : 2 دقیقه

پایان‌نامه نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی خاص مربوط به رشتهٔ تحصیلی خود، برای دریافت مدرک تحصیلی می‌نویسند.

شیوه‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

بسمه تعالی

شیوه‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مقدمه
در اجرای تبصره مادّه 2 آیین‌نامه «پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی»، موضوع مصوّبه هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 29/7/1394 این شیوه‌نامه تصویب می‌شود.

مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ج. مؤسسۀ: منظور هریک از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی‌کشور است‌که براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.
د‍. پایان‌نامه: منظور هریک از پایان‌نامه‌های دوره‌کارشناسی‌ارشد یا رساله‌های دوره دکتری تخصصی دانشجویان مؤسسه است.

مادّه2: زمینه‌های پشتیبانی
بنیاد براساس نیازهای خود، موضوع‌های پژوهش‌های قابل پشتیبانی را تعیین می‌کند. زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های بنیاد به‌شرح زیر است:
2ـ1. اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ پایش، بهبود و تکامل سند
2ـ2. شناسایی و پایش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف
2ـ3. طراحی نظام تربیتی و هدایتی اجتماعات نخبگانی درسطوح و حوزه‌های مختلف
2ـ4. تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان
2ـ5. طراحی نظام نخبگانی متناسب با نیازهای‌کشور

تبصره: مصادیق مرتبط با زمینه‌های فوق به‌طور سالانه از طریق معاونت برنامه‌ریزی بنیاد احصا و اعلام می‌شود.

مادّه3: اعتبار پژوهانه

اعتبار پژوهانه برای پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی‌ارشد معادل با سی‌میلیون ریال و برای دوره دکتری تخصصی معادل با شصت میلیون ریال است که به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
3-1. از اعتبار پژوهانه 75 درصد به دانشجو و 25 درصد به استاد(ان) راهنمای دانشجو اختصاص می‌یابد.
3-2. پژوهانه دانشجو در دو قسط، 50 درصد پس از دریافت طرح‌نامه مصوّب پایان‌نامه و 50 درصد پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو، پرداخت می‌شود.
3-3. پژوهانه استاد پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره : مبالغ این مادّه مربوط به سال تحصیلی 95-1394 است و برای سال‌های بعد درصورت نیاز بنا به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و تأیید رئیس بنیاد اصلاح می‌شود.

مادّه4: فرایند پشتیبانی
4-1. مؤسسه پس از تصویب طرح‌نامه پایان‌نامه دانشجو، نسخه‌ای از آن را به بنیاد ارسال می‌کند.
4-2. در معاونت برنامه‌ریزی موضوع و محتوای طرح‌نامه پایان‌نامه، با زمینه‌ها و مصادیق اولویت‌دار بنیاد تطبیق داده می‌شود.
4-3. درصورت تأیید موضوع و محتوای طرح‌نامه، بنیاد طیّ قراردادی با مؤسسه،‌ پشتیبانی از پایان‌نامه را تعهد می‌کند.
4-4. پرداخت اعتبار پژوهانه مطابق مفاد مادّه 3 صورت می‌پذیرد.
4-5. مؤسسه موظف است پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو، نسخه‌ای از پایان‌نامه را (در قالب کاغذی و الکترونیکی) به بنیاد تحویل دهد.

مادّه 5: تفسیر مفاد
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی بنیاد است و لازم است هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه و ارائه کند.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دو تبصره در تاریخ 1/9/1394 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در زمینه پژوهش‌های مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبه شورای معاونان بنیاد در تاریخ 17/1/1389) می‌شود و اجرای آن از تاریخ تصویب الزامی است. لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق