خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

تعرفه نگارش مقاله از پایان نامه

انتشار 3 آذر 1400
مطالعه 8 دقیقه

تعرفه و هزینه نگارش مقاله از پایان نامه در موسسه اشراق با توجه به کیفیت مد نظر و بازه زمانی متفاوت می باشد . نگارش مقاله از پایان نامه در موسسه اشراق در دو پکیج طلایی و طلایی پلاس در بازه های زمانی عادی و فشرده انجام یم شود که نحوه محاسبه قیمت هر پکیج خدمتتان ارائه خواهد شد .

تعرفه نگارش مقاله از پایان نامه

تعرفه نگارش مقاله از پایان نامه در زبان های فارسی ، انگلیسی ، فرانسوی ، عربی ، روسی ، اسپانیایی ، آلمانی و افغانی ، با توجه به نوع کیفیت و پکیج مد نظر ، بازه زمانی که در دو حالت عادی و فشرده می باشد و همچنین تعداد مقالات مد نظر متفاوت می باشد که جدول هزینه های مربوط به هر زبان ارائه خواهد شد .

نوشتن مقاله از پایان نامه

نوشتن مقاله از پایان نامه و یا استخراج مقاله از پایان نامه یعنی طی کردن تمامی مراحل مقاله نویسی با توجه به مطالب و محتویات پایان نامه . در نوشتن مقاله از پایان نامه نویسنده دیگر به دنبال موضوع جدید و مطالعه پیشینه تحقیق و جمع آوری اطلاعات نیست بلکه تمامی این موارد را در مرحله قبلی که نوشتن پایان نامه است انجام داده است . نویسنده در پروسه ای چند ماهه در طول یک یا دو ترم تحصیلی تحقیقات علمی خود را برای نگارش و ارائه رساله و یا پایان نامه انجام می دهد . بنابراین این پایان نامه و یا رساله دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حاصل زحمات علمی و دسترنج دانشجویان و اساتید هست که در قالب پایان نامه ارائه شده است و حتما دارای نتایج ناب علمی و قوی است که باید در اختیار سایر پژوهشگران و محققان در سرتاسر دنیا قرار داده شود تا دیگران هم به ادامه روند آن ، تایید و یا تکذیب آن بپردازند .

تعرفه نگارش مقاله فارسی از پایان نامه

نگارش مقاله فارسی از پایان نامه فارسی در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس در تمامی تخصص ها و رشته ها انجام می شود . در کیفیت طلایی پلاس متن استخراج شده ، بازخوانی می شود تا هیچگونه ایرادات نگارشی ، املایی ، علائم نگارشی و ساختاری نداشته باشد . بازه های زمانی که برای نگارش مقاله فارسی از پایان نامه فارسی در کیفیت های طلایی و طلایی پلاس در موسسه اشراق وجود دارد حالت عادی و فشرده می باشد که همان طور که از اسم آن مشخص است در حالت فشرده سریع تر انجام می شود . تعرفه و هزینه استخراج مقاله با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود که این تخفیفات توسط کارشناسان زمان اعلام هزینه استخراج اعلام خواهد شد .

تعرفه استخراج فارسی

تعرفه نگارش مقاله انگلیسی از پایان نامه

نگارش مقاله انگلیسی از پایان نامه شامل دو حالت است . حالت اول پایان نامه فارسی است ولی هدف متقاضی مقاله انگلیسی است که در این حالت ابتدا مقاله فارسی از پایان نامه فارسی طبق تعرفه ی نگارش مقاله فارسی از پایان نامه فارسی انجام می شود و بعد از آماده شدن مقاله به زبان انگلیسی ترجمه تخصصی می شود . حالت دوم فایل پایان نامه به زبان انگلیسی است که در این صورت مقاله انگلیسی از پایان نامه انگلیسی در تمامی تخصص ها توسط محققین در همان رشته که تسلط کامل به زبان انگلیسی را دارند در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس انجام می شود . در کیفیت طلایی پلاس متن استخراج شده ، بازخوانی می شود تا هیچگونه ایرادات گرامری ، املایی ، ادبی و ساختاری نداشته باشد . بازه های زمانی که برای نگارش مقاله انگلیسی از پایان نامه انگلیسی در کیفیت های طلایی و طلایی پلاس در موسسه اشراق وجود دارد حالت عادی و فشرده می باشد که همان طور که از اسم آن مشخص است در حالت فشرده سریع تر انجام می شود . تعرفه و هزینه استخراج مقاله انگلیسی از پایان نامه انگلیسی با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود که این تخفیفات توسط کارشناسان زمان اعلام هزینه استخراج اعلام خواهد شد .

تعرفه استخراج انگلیسی

تعرفه نگارش مقاله فرانسوی از پایان نامه

نگارش مقاله فرانسوی از پایان نامه نیز همانند زبان انگلیسی شامل دو حالت است . حالت اول پایان نامه فارسی است ولی هدف متقاضی مقاله به زبان فرانسوی می باشد که در این حالت ابتدا مقاله فارسی از پایان نامه فارسی طبق تعرفه ی نگارش مقاله فارسی انجام می شود و بعد از آماده شدن مقاله به زبان فرانسوی ترجمه تخصصی می شود . حالت دوم فایل پایان نامه به زبان فرانسوی می باشد ، که در این صورت مقاله فرانسوی از پایان نامه فرانسوی در تمامی تخصص ها توسط محققین در همان رشته که تسلط کامل به زبان فرانسوی را دارند در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس انجام می شود . در کیفیت طلایی پلاس متن استخراج شده ، بازخوانی می شود تا هیچگونه ایرادات گرامری ، املایی ، ادبی و ساختاری نداشته باشد . بازه های زمانی نگارش مقاله به زبان فرانسوی از پایان نامه فرانسوی در کیفیت های طلایی و طلایی پلاس در موسسه اشراق در دو حالت عادی و فشرده می باشد . تعرفه و هزینه استخراج مقاله فرانسوی از پایان نامه فرانسوی با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود ، این تخفیف ها زمان ثبت سفارش استخراج بیش از یک مقاله توسط کارشناسان خدمتتان اعلام خواهد شد .

تعرفه استخراج فرانسوی

تعرفه نگارش مقاله عربی از پایان نامه

نگارش مقاله عربی از پایان نامه ، همانند سایر موارد شامل دو حالت است . حالت اول پایان نامه فارسی است ولی هدف دانشجو چاپ مقاله عربی در مجلات عربی می باشد . در این حالت ابتدا مقاله فارسی از پایان نامه فارسی استخراج می شود و بعد از آماده شدن مقاله به زبان عربی توسط مترجمین متخصص ترجمه می شود . حالت دوم فایل پایان نامه از همان ابتدا به زبان عربی نگارش شده است ، که در این صورت مقاله عربی از پایان نامه به زبان عربی در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس انجام می شود . در کیفیت طلایی پلاس مقاله استخراج شده ، چندین بار بازخوانی می شود تا هیچگونه ایرادات قواعد ، املایی و ساختاری نداشته باشد . موعد تحویل استخراج مقاله عربی نیز در دو حالت عادی و فشرده می باشد . تعرفه و هزینه استخراج مقاله عربی از پایان نامه عربی با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود .

تعرفه استخراج عربی

تعرفه نگارش مقاله روسی از پایان نامه

نگارش مقاله روسی از پایان نامه شامل دو حالت است . حالت اول پایان نامه فارسی است ولی مجله ای که قصد ارسال مقاله به آن را دارید پذیرش مقاله را به زبان روسی انجام می دهد ، در این صورت ابتدا مقاله فارسی از پایان نامه فارسی استخراج می شود و سپس مقاله استخراج شده توسط مترجمین متخصص در همان رشته که به زبان روسی تسلط کامل را دارند ترجمه می شود . حالت دوم فایل پایان نامه به زبان روسی است که در این صورت مقاله روسی از پایان نامه روسی در تمامی تخصص ها توسط محققین در همان رشته که تسلط کامل به زبان روسی را دارند در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس انجام می شود . در کیفیت طلایی پلاس متن مقاله استخراج شده ، بازخوانی می شود تا هیچگونه ایرادات گرامری ، املایی ، ادبی و ساختاری نداشته باشد . تعرفه و هزینه استخراج مقاله روسی از پایان نامه روسی همانند سایر موارد با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود .

تصویر

تعرفه نگارش مقاله اسپانیایی از پایان نامه

نگارش مقاله اسپانیایی از پایان نامه نیز همانند سایر زبان ها که تا کنون صحبت کردیم شامل دو حالت استخراج از پایان نامه فارسی و استخراج از پایان نامه به زبان روسی می باشد . بازه های زمانی نگارش مقاله به زبان اسپانیایی از پایان نامه اسپانیایی در کیفیت های طلایی و طلایی پلاس در موسسه اشراق در دو حالت عادی و فشرده انجام می شود . هزینه استخراج مقاله اسپانیایی از پایان نامه به زبان اسپانیایی همانند سایر موارد با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود . نحوه برآورد هزینه و تعرفه نگارش مقاله به زبان اسپانیایی از پایان نامه اسپانیایی طبق جدول زیر است .

تعرفه استخراج اسپانیایی

تعرفه نگارش مقاله آلمانی از پایان نامه

نگارش مقاله آلمانی از پایان نامه طبق مواردی که قبلا صحبت کردیم شامل دو حالت استخراج از پایان نامه فارسی و استخراج از پایان نامه به زبان آلمانی می باشد . نحوه برآورد هزینه و تعرفه نگارش مقاله به زبان اسپانیایی از پایان نامه اسپانیایی طبق جدول زیر است .

تصویر

تعرفه نگارش مقاله افغانی از پایان نامه

نگارش مقاله به زبان افغانی از پایان نامه نیز همانند سایر زبان ها که تا کنون صحبت کردیم شامل دو حالت استخراج از پایان نامه فارسی و استخراج از پایان نامه به زبان افغانی می باشد . بازه های زمانی نگارش مقاله به زبان افغانی از پایان نامه افغانی در کیفیت های طلایی و طلایی پلاس در موسسه اشراق در دو حالت عادی و فشرده انجام می شود . هزینه نگارش مقاله افغانی از پایان نامه به زبان افغانی همانند سایر موارد با افزایش تعداد مقالات شامل تخفیف می شود . نحوه برآورد هزینه و تعرفه نگارش مقاله به زبان افغانی از پایان نامه به زبان افغانی طبق جدول زیر است .

تصویر

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق