خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

ویرایش تخصصی مقاله چیست ؟

انتشار 29 آذر 1397
مطالعه 3 دقیقه

مقالاتی که از مرحله ویرایش تخصصی عبور می کنند شانس بیشتری برای پذیرش دارند .

ویرایش تخصصی مقاله چیست ؟

مقالاتی که از مرحله ویرایش تخصصی عبور می کنند شانس بیشتری برای پذیرش دارند .

مقالات نگارش شده توسط پژوهشگران و دانشجویان عزیز باید چندین و چند مرتبه مورد ویرایش قرار گیرد تا مناسب و آماده ارسال برای مجلات معتبر داخلی و خارجی قرار گرد . البته بعضا این ویرایش ها بعد از ارسال به مجله با درخواست سردبیر مجله نیز ممکن است صورت گیرد . در کل برای ارائه یک مقاله تخصصی و حرفه ای که مورد پذیرش مجلات معتبر قرار گیرد باید مورد ویرایش تخصصصی قرار گیرد و یا شخص نویسنده آنقدر وارد و حرفه ای باشد که از آغاز مقاله خود را کاملا تخصصی و حرفه ای نگارش نموده باشد و نیاز به ویرایش نداشته باشد .

ویرایش چیست ؟

هر نوشته ای باید از جهات گوناگون محتوا، زبان، دقت، نظم، آراستگی، رعایت علائم نگارشی، رعایت نکات دستوری و املائی و نگارشی بازبینی شود. بازبینی نوشته ویرایش نام دارد. ویرایش بایدپس از نگارش صورت بگیرد؛ زیرا به هنگام نگارش نویسنده از حالت طبیعی و عادی خود جدا شده و بیشتر به تفکّر، خلاقیّت و آفرینش توجّه می کند پس از این مرحله باید نوشته از جهات گوناگون و اصلاح و ویرایش شود. بسیاری از ما ترس این که مطلب مان نادرست یا مورد پسند دیگران قرار نگیرد نمی نویسیم. ترس مانع تفکر و بروز خلاقیّت می شود امّا پس از نگارش می توان خطاهای نگارشی و دستوری را اصلاح کرد.

ویرایش ، یک واژه ی فارسی است که در برابر کلمه ( Editing ) انگلیسی نهاده شده است و بیشتر دست اندرکاران نشر کتاب و مجلات آن را پذیرفته اند.

ویرایش در کار نشر به معنای افزودن یا کاستن مطالب یا تصحیح متن هایی است که برای چاپ و نشر آماده می شوند. واژه ی ویرایش به معنای edition یک کتاب نیز به کار می رود.

اگر کتابی بار دیگر بدون تغییر چاپ شود، برای مشخص کردن چاپ، بر حسب شمارش دفعات چاپ، عبارت های چاپ دوم، چاپ سوم، ….. به کار می رود.

اگر در متن کتاب تغییر هایی رخ دهد و مطالب جدیدی بر آن افزوده و یا کاسته شود برای مشخّص کردن آن چاپ عبارت های ویرایش دوم، ویرایش سوم ….. به کار می رود.

انواع ویرایش

ویرایش فنّی. ● ویرایش زبانی. ● ویرایش تخصّصی

  • ویرایش فنّی

این مرحله از کار، شامل تمام یا بخشی از مسائل زیر است:

 به کارگیری قواعد رسم الخط، نشانه های فصل، پاراگراف بندی، تنظیم ارجاعات، یک دست کردن ضبطها و اصطلاحات، مشخّص کردن عناوین یا واژه ها و عبارات و اصطلاحات، به دست دادن ضبط لاتینی نام ها یا معادل فرنگی اصطلاحات فنّی، تعیین محلّ تصاویر و اشکال و جدول ها، مراعات شیوه های مناسب برای معرفی مشخّصات کتاب شناسی، تهیه ی فهرست مندرجات، فهرست تفصیلی، واژه نامه و فهرست های دیگر. تنظیم صفحه ی عنوان و صفحه ی حقوق، اعراب گذاری های لازم، تبدیل مقیاس ها و سنوات. تنظیم و تهیّه ی مقدمه ی ناشر (در صورت لزوم) از وظایف ویراستار است.

  • ویرایش زبانی و ساختاری 

شامل اصلاح خطاهای دستوری، رفع حشو و زواید، اصلاح واژگان و تعبیرات و ساختار جملات، تصحیح خطاهای منطقی.

  • ویرایش تخصّصی

شامل اصلاح معایب و مسامحات و بی دقتی های عملی و فنی که معمولاً به کمک متخصصان انجام می گیرد.

اصولا برای مقالات علمی که به منظور پذیرش و چاپ در مجلات معتبر داخلی و خارجی نگارش شده اند ، ویرایش فنی و همچنین ویرایش تخصصی صورت توصیه می شود . نویسنده مقاله باید ویرایش تخصی مقاله خود را که از نظر محتوایی و مطالب است خودش انجام دهد با اشرافیت تمام به موضوع مقاله خود چندیدن بار مقاله را مورد مطالعه قرار دهد و هرجا که نیاز باشد مطلبی اضافه گرد و یا نحوه بیان آن تغییر گردد و یا همچنین مطالبی حذف گردند را مورد بررسی قرار دهد .

اما درخصوص بخش ویرایش فنی مقالاتتان می توانید از متخصصان این امر کمک بگیرد زیرا این بخش از تخصص او خارج است و ویراستار متخصص که چندین سال است تخصص ویرایش و ویراستاری و فرمت بندی مقالات را دارد باید این عمل را انجام دهد .

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق