خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

چگونه امتیاز مصاحبه دکتری را کسب کنیم؟

انتشار 11 دی 1397
مطالعه 4 دقیقه

قبولی در مصاحبه دکتری مثل آب خوردن . فقط اندکی زمان بگزارید تا امتیازات مصاحبه دکتری را بدست آورید . ما همراه شما هستیم تا تمامی امتیازات لازم کسب نمایید و سربلند از مصاحبه دکتری بیرون بیایید.

چگونه امتیاز مصاحبه دکتری را کسب کنیم؟

قبولی در مصاحبه دکتری مثل آب خوردن . فقط اندکی زمان بگزارید تا امتیازات مصاحبه دکتری را بدست آورید . ما همراه شما هستیم تا تمامی امتیازات لازم کسب نمایید و سربلند از مصاحبه دکتری بیرون بیایید.

در جواب سوال چگونه امتیاز مصاحبه دکتری را کسب کنیم؟ باید اعلام نمایید به راحتی از طریق موسسه اشراق می توانید امتیاز مورد نیاز پذیرش در مصاحبه دکتری را بدست آورید .

برای پذیرش در مصاحبه دکتری باید امتیازات لازم جهت قبولی را در بخش آموزشی و پژوهشی بدست آورید . بخش آموزشی مزبوط به تحصیلات دانشجو است ولی در خصوص بخش پژوهشی ، این امتیازات مربوط به سوابق پژوهشی و علمی دانشجو است .

منظور از سوابق علمی و پژوهشی تمامی مطالعات و تحقیقاتی پژوهشی دانشجو است که آنها را به چاپ رسانده ات . این سوابق پژوهشی شامل مواردی از جمله : پذیرش و چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر علمی پژوهشی ، مقالات پذیرش شده و چاپ شده در مجلات معتبر isi ، Elsevier ، pubmed ،  isc ، scopus و ... ، مقالات پذیرش شده و چاپ شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی ، تالیف کتاب و چاپ کتاب ، ترجمه کتاب و چاپ آن ، اختراع و ابداع ، اکتشافات و کارهای تحقیقاتی و .... می باشد .

هر کدام از این سوابق امتاز خاص خود را در مصاحبه دکتری دارند . این امتیازات به صورت حداکثری یعنی سقف امتیاز در جدول زیر ارائه شده است . البته امتیازدهی این بخش در مصاحبه دکتری با توجه به فیلدهای ارائه شده از جانب دانشگاه و سلایق داوران و اساتید مسئول مصاحبه ، محاسبه می شود . یعنی تعلق نمره و امتیاز به هر بخش با توجه به سلیقه داوران است که از سقف امتیاز داده شده چند امتیاز را به سوابق پژوهشی شما اعطاء نمایند .

تصویر
 
 

امتیاز دهی بخش سوابق پژوهشی دانشجو در مصاحبه دکتری

سوابق پژوهشی

امتیاز

مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

( علمی پژوهشی ، Isi ، Jcr ، Scopus و ..)

22 امتیاز

( مقاله 7 امتیاز )

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی

6 امتیاز

( هر مقاله 2 امتیاز )

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

4 امتیاز

( کنفرانس های خارجی 2 امتیاز / کنفرانس های داخلی 1 امتیاز )

چاپ کتاب / ترجمه کتاب

4 امتیاز

کیفیت پایان نامه

4 امتیاز

 ( عالی 4 امتیاز / خیلی خوب 2 امتیاز )

مجموع امتیازات سوابق پژوهشی

40 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب امتیاز مصاحبه دکتری باید 40 امتیاز مربوط به بخش سوابق پژوهشی را بدست آورید . با توجه به موارد ذکر شده در جدول بالا می توانید هر تعداد مقاله علمی که دارید و نگارش نموده اید و یا در صورت عدم نگارش مقاله از طریق موسسه اشراق اقدام به استخراج مقاله از پایان نامه نمایید . و این مقالات نگارش شده و یا استخراج شده را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ برسانید که با درنظر گرفتن سقف امتیاز هرمقاله ، 22 امتیاز این بخش را بدست بیاورید .

6 امتیاز مربوط به چاپ مقالات علمی در مجلات علمی ترویجی را نیز می توانید به همین صورت بدست آورید .

در زمینه کنفرانس های داخلی و بین المللی نیز می توانید از طریق کارشناسان موسسه اشراق اقدام به ارسال مقاله به کنفرانس ها و پذیرش و چاپ آنان نمایید . بنابراین 4 نمره مربوط به این بخش را نیز می توانید بدست آورید .

برای کسب 4 امتیاز مربوط به تالیف و چاپ کتاب هم نگران نباشید زیرا الزاماً نباید کتابی را نگارش نمایید بلکه با داشتن پایان نامه می توانید از طریق کارشناسان و محققان موسسه اشراق اقدام به تبدیل پایان نامه به کتاب نمایید . و سپس کتاب مستخرج شده از پایان نامه را به چاپ برسانید و با ثبت نام خودتان و همچنین نام اثر شما در کتابخانه ملی امتیاز بخش تالیف و چاپ کتاب را که 4 امتیاز است ، می توانید بدست بیاورید .

درخصوص 4 امتیاز بخش چاپ و ترجمه کتاب درصورتی که موفق به چاپ کتاب نشدید و یا برای محکم کاری که تمام 4 امتیاز را بدست آورید چون ممکن است که داور شما فقط 2 یا 3 امتیاز از این 4 امتیاز را به کتاب شما داده باشد . می توانید به فکر ترجمه کتاب و چاپ اثر ترجمه شده نیز باشد . کتب جدید النشر در حوزه علمی شما که تاکنون ترجمه نشده است از طریق کارشناسان موسسه اشراق معرفی می گردند که در صورت تمایل توسط مترجمان متخصص موسسه ترجمه می شوند و بعد از تمامی مراحل چاپ را طی نموده و مجوزهای لازم چاپ را دریافت می نمایند .

بنابراین می توانیم با اطمینان اعلام نماییم که به راحتی به کمک کارشناسان موسسه اشراق می توانید امتیازات لازم مصاحبه دکتری را بدست آورید و با سربلندی از مصاحبه دکتری قبول شوید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق