خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

چطور مقاله را فرمت بندی کنیم

انتشار 3 دی 1397
مطالعه 2 دقیقه

پذیرش مقالات علمی خود را با فرمت بندی صحیح ودقیق حتمی کنید . تضمین پذیرش مقالات علمی شما با استاندارد سازی و فرمت بندی اصولی در دستان کارشناسان موسسه اشراق می باشد .

چطور مقاله را فرمت بندی کنیم

پذیرش مقالات علمی خود را با فرمت بندی صحیح ودقیق حتمی کنید . تضمین پذیرش مقالات علمی شما با استاندارد سازی و فرمت بندی اصولی در دستان کارشناسان موسسه اشراق می باشد . نحوه فرمت بندی صحیح مقالات علمی در پذیرش مقالات نقش به سزایی دارد.

فرمت بندی چیست ؟

منظور از فرمت بندی یعنی ساختار و تریکب متنی را مرتب سازی نماییم . و به یک ساختار اصولی و یکپارچه دراوریم .

معانی لغوی فرمت بندی عبارتند از : فرمت، قالب، قطع، اندازه شکل، هیئت، نسبت، قالب بندی کردن

منظور از فرمت بندی مقالات یعنی اصلاح جملات نوشته ها و مقالات به روش اصولی و رعایت نکات نگارشی و گرامری در آنها . نوشته های اولیه که نویسنده با تحقیقات خود نوشته است و در زمان نوشتن فقط به تفکرات و تحقیقات خود می اندیشد و نه به جمله بندی و رعایت اصول گرامری ، باید چندین بار مطالعه شده و مورد بازبینی قرار گیرد . تمامی ایرادات در این بازبینی ها مشخص می شوند و باید آنها را رفع کنیم . علاوه بر این برای اینکه یک نوشته در قالب مقاله قرار گیرد باید اصول و استانداردهای گرامری مقاله در ان رعایت شود . اغلب مجلات فرمت خاصی را برای مقالات خود ارائه می کنند که باید تمامی این اصول درمقالات رعایت شوند تا مورد داوری قرار گیرند .

معمولا مقالات از دو جهت مورد فرمت بندی قرار می گیرند :

1- فرمت بندی محتوایی: 

در فرمت بندی محتوایی، فرمت بندی توسط نویسنده اصلی مقاله انجام می شود در این بخش هر مجله قواعد مختص خود را دارا است و نویسنده باید مطابق با راهنمای نویسندگان مجله، مقاله خود را فرمت دهی نماید. در این نوع فرمت دهی تعداد کلمات عنوان مقاله، تعداد کلمات چکیده مقاله، تعداد صفحات مقاله، سایز صفحات مقاله در فرمت نویسی، تقدیر و تشکر، نحوه نوشتن رفرنس ها، فونت ها در فرمت بندی، سایز فونت ها در فرمت بندی، و غیره تهیه می گردد.

2- فرمت بندی ساختاری: 

در این نوع فرمت بندی تمامی موارد فرمت بندی محتوایی به علاوه ساختار مقاله که باید به صورت جزء به جزء در مقاله رعایت شود مانند عنوان مقاله، چکیده مقاله، کلمات کلیدی، مقدمه، مرور ادبیات، مواد و روش ها منظور روش تحقیق مقاله، نتایج و یافته های پژوهش، بحث و نتیجه گیری ، تشکر و قدردانی ، ضمایم، رفرنس ها و مراجع.

کارشناسان متخصص موسسه اشراق بر اساس مجله ای که متقاضی انتخاب کرده است فرمت بندی و استاندارد سازی اصولی مقاله را که در حیطه فرمت بندی ساختار است و نه فرمت بندی محتوایی صورت می گیرد .

خدمات فرمت بندی موسسه اشراق:

متخصصین حرفه ای موسسه اشراق که در بخش نرم افزارهای نگارشی مهارت کافی را دارند و همچنین بر تمامی اصول و استانداردهای مجلات معتبر واقف هستند و تجربه چندین ساله در بخش فرمت بندی مقالات علمی را دارند ؛ مقالات علمی پژوهشگران و دانشجویان عزیز را در کوتاه ترین زمان ممکن ظرف مدت 24 ساعت فرمت بندی می نمایند.

هزینه فرمت بندی در موسسه اشراق  150 هزار تومان می باشد .

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق