خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


چگونه پایان نامه ی خود را بنویسیم؟

انتشار : 11 اردیبهشت 1396
مطالعه : 4 دقیقه

یک پایان نامه چگونه نوشته می شود؟

چگونه پایان نامه ی خود را بنویسیم؟

 

دانشجویان مقطع  کارشناسی ارشد و دکتری جهت دریافت مدرک تحصیلی خود نیازمند نوشتن پایان نامه اند.برای نوشتن پایان نامه بایستی نسبت به ساختار  آن اطلاعاتی داشته باشید.در این مقاله سعی کردیم در مورد تمامی عناوین اصلی و اساسی که در یک پایان نامه بایستی ذکر گردد توضیحاتی بدهیم.

 

ساختار پایان نامه

صفحه عنوان

صفحه ی عنوان شامل :عنوان (و عنوان فرعی)،اسامی نویسندگان ،سازمان ، گروه ،تاریخ اتمام کار،مربیان و مشاوران پژوهش ،موسسه و آدرس ایمیل خود

چکیده

یک چکیده ی خوب ،اهمیت تحقیق را در یک خط می تواند توضیح دهد.سپس با خلاصه ی نتایج مهم ادامه داده و در جملات پایانی ،مفهوم اصلی کار را توضیح می دهد.یک چکیده ی خوب مختصر،خوانا و کمی است.

 • طول چکیده بایستی 1-2 پاراگراف بوده و حدودا 400 کلمه باشد.
 • چکیده ها به طور کلی استناد ندارند.
 • واضح و روشن باشد.
 • در جای مناسب از اعداد و ارقام استفاده می شود.
 • پاسخ سوالات زیر بایستی در چکیده ذکر گردد.
 • چه پژوهشی انجام داده اید؟
 • چرا این پزوهش را انجام دادید؟ ودر تلاش برای پاسخگویی به چه سوالاتی بودید؟
 • چگونه این تحقیق را انجام داده اید؟(روش انجام تحقیق )
 • از این پژوهش چه چیزی یاد گرفتید؟(نتایج عمده تحقیق )
 • چرا این تحقیق اهمیت دارد؟

 

 

فهرست مطالب

لیست تمامی عنوان های اصلی و فرعی با شماره صفحات آنها

فهرست تصاویر……………..........................شماره صفحه

فهرست جداول..........................................شماره صفحه

مقدمه.......................................................شماره صفحه

     عناوین فرعی ....؟.................................... شماره صفحه

 مواد رو روش ها........................................شماره صفحه

     عناوین فرعی ....؟.................................... شماره صفحه

نتایج ........................................................ شماره صفحه

     عناوین فرعی ....؟.................................... شماره صفحه

بحث......................................................... شماره صفحه

     عناوین فرعی ....؟.................................... شماره صفحه

 نتیجه گیری.............................................. شماره صفحه

توصیه....................................................... شماره صفحه

تشکر و قدردانی........................................ شماره صفحه

منابع......................................................... شماره صفحه

ضمیمه و پیوست........................................ شماره صفحه


فهرست تصاویر

شامل فهرست صفحات تمامی تصاویر و شکل های پایان نامه است.در این فهرست بایستی برای هر شکل یک عنوان کوتاه نوشته شود و از نوشتن عنوان کامل بایستی خودداری کرد.

 

فهرست جداول

شامل فهرست صفحات تمامی جداول پایان نامه است. در این فهرست نیز بایستی برای هر جدول یک عنوان کوتاه نوشته شود و از نوشتن عنوان کامل بایستی خودداری کرد.

 

مقدمه

شما می توانید تا زمان مطلع شدن از محتوای متن اصلی پایان نامه،یک مقدمه ی خوب برای پایان نامه بنویسید. جملات ابتدایی مقدمه باید به گونه ای باشد که انگیزه ی خواندن بقیه ی مقاله را در خواننده ایجاد کند.

پاراگراف بعدی مقدمه بایستی به تحقیقات قبلی در این زمینه استناد کند.این پاراگراف بایستی به افرادی که برای اولین بار ایده یا ایده هایی در این زمینه داده اند یا اخیرا در مورد این موضوع تحقیقاتی انجام داده اند استناد کند.سپس شما بایستی توضیح دهید که چرا نیاز بود تا شما تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهید؟

 

سایر مطلبی که در مقدمه ذکر می گردد عبارت است از:

 • بیانیه ای در مورد هدف انجام مقاله:چرا این تحقیق انجام شده و یا چرا این مقاله یا پایان نامه نوشته شده است.
 • اطلاعات زمینه ای کافی برای اینکه خواننده متن پایان نامه و اهمیت سوالاتی را که قصد پاسخگویی به ان ر دارید درک نماید.
 • از کارهای قبلی به عنوان مرجع استفاده کنید تا خواننده با مطالعه ی ان مراجع به درک بهتری از تحقیق و اهمیت مساله برسد.
 • محدوده ی کا رخود را تعیین کنید.چیزهایی که قرار است اتفاق بیفتد و یا نیفتد. 

به خاطر داشته باشید که این کار یک مقاله ی مروری نیست و ما به دنبال کار اصلی و تجزیه و تحلیل توسط شما هستیم.بخش مقدمه را با استفاده از عناوین فرعی به بخش های منطقی تقسیم نمایید.

 

مواد و روش ها

بخش روش ها در یک مقاله ی علمی شامل موارد زیر است:

 1. اطلاعاتی که به خواننده اجازه می دهد تا نتایج بدست آمده را باور کند.
 2. توصیف مواد،روش ها و نظریه های خود.
 3. محاسبه ،تکنیک، روش،تجهیزات و درجه بندی طرح.
 4. محدودیت ها ،فرضیات و حوزه ی اعتبار.

 

بخش روش ها بایستی پاسخگوی سوالات زیر باشد:

 1. آیا متدها به گونه ای ذکر شده است که کسی بتواند این آزمایش را تکرار کند؟
 2. آیا در مورد هر ابزاری که استفاده شده اطلاعات کافی ذکر شده تا بتوان از ابزار دیگری که عملکرد مشابهی دارد در تکرار این آزمایش استفاده کرد؟
 3. کسی می تواند تحلیل های آزمایشگاهی مورد استفاده را تکرار کند؟
 4. کسی می تواند تجزیه و تحلیل های آماری مورد استفاده را تکرار کند؟
 5. محققان دیگر می تواند الگوریتم کلیدی نرم افزار کامپیوتری را تکرار کنند؟

 

نتایج

نتایج، بیانیه واقعی از مشاهدات است  که شامل ارقام ،نمودارها و شکل هاست.

 • در این بخش ،ذکر نتایج منفی به اندازه ی نتایج مثبت موثر است.نتایج را تفسیر نکنید و این کار را برای بخش بحث نگه دارید.
 • نتایج را با استفاده از عناوین فرعی به بخش های منطقی تقسیم نمایید.
 • نتایج کلیدی بایستی در پاراگراف اول به صورت واضح بیان شوند.

 

بحث

این بخش را با جملاتی که خلاصه ی مهمترین نتایج هستند شروع نمایید.این بخش می بایست به صورت مختصر نوشته شود و پاسخگوی سوالات زیر باشد. 

 • چه رابطه ای میان نتایج وجود دارد؟
 • نتایج حاصله ،شباهت ها یا تفاوت هایی با کارهای قبلی دارد؟

 

این بخش بایستی از لحاظ ارجاع دهی به کارهای مشابه، غنی بوده وبه تفسیر نتایج بپردازد.با این حال بخش بحث اغلب طولانی می شود.در صورتی که بخش غیر ضروری دارید می توانید ان را حذف نمایید تا این بخش بیش از حد طولانی نشود.همچنین این بخش را نیز می توانید به وسیله ی عناوین فرعی به قسمت های منطقی تقسیم نمایید.

 

نتیجه گیری

قوی ترین و مهمترین توضیحی که می توانید در مورد مشاهدات خود بنویسید ،نتیجه گیری است.نتیجه گیری بیان واضح نتیجه ی کل تحقیق است ،بدون اینکه کلمه به کلمه ی چکیده ،مقدمه و بحث تکرار شود.

 

توصیه

در این بخش نویسنده معمولا به موارد زیر اشاره می کند:

 • توصیه برای تحقیقات بیشتر جهت پرکردن شکاف های تحقیق انجام شده.
 • دستورالعمل هایی برای تحقیقات آتی روی موضوعات مرتبط

 

تشکر و قدردانی

 تشکر از مشاوران و افرادی که از لحاظ فنی،فکری و مالی در این تحقیق به شما کمک کرده اند.

 

منابع

 • رفرنس دهی به تمام ایده ها ،افکار ،متن ها و داده هایی که متعلق به شما نیست.
 • همه ی مراجع ذکر شده در متن بایستی فهرست شوند.
 • مرجعی که فقط یک نویسنده دارد،نام خانوادگی آن را نوشته و تاریخ انتشار مقاله اش را داخل پرانتز ذکر نمایید.
 • مرجعی که بیش از یک نویسنده دارد،نام خانوادگی نویسنده اول نوشته شده و به دنبال آن نام خانوادگی سایر نویسندگان نوشته می شود و تاریخ انتشار مقاله را داخل پرانتز ذکر نمایید.
 • از روش های مختلف منبع نویسی در پایان متن می توانید استفاده نمایید.

 

 

 لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق