خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

کاهش تعداد کلمات مقاله طبق فرمت مجله به صورت آنلاین

انتشار 13 دی 1400
مطالعه 6 دقیقه

کم کردن تعداد کلمات کار سختی هست باید ویراستاری که کاملا به موضوع مقاله تسلط دارد این کار رو برای شما  انجام دهد. در موسسه اشراق مقاله شما با رعایت تمام نکات ظریف و بدون لطمه بر محتوای متن ، توسط متخصصان کاهش داده می شود.

کاهش تعداد کلمات مقاله طبق فرمت مجله به صورت آنلاین

مجلاتی که برای چاپ مقاله انتخاب می شود فرمت بندی خاصی دارد و ممکن هست محدودیت تعداد کلمات نیز داشته باشد اگر مقاله خود را نوشته و بصورت انگلیسی ترجمه کرده اید، بعد از انتخاب مجله متوجه شدید مقاله ی شما نیاز به کاهش تعداد کلمات دارد اگر این کار برای شما دشوار هست و نمی توانید کلمات مناسب بجای عبارات طولانی جایگزین کنید می توانید از طریق موسسه اشراق بصورت آنلاین سفارش شما را ارسال نمایید ما بصورت تخصصی کاهش کمیت مقاله انجام می دهیم.

تصویر

در این محتوا سعی کردیم روش های کاهش تعداد کمات طبق فرمت مجله را توضیح دهیم و نکاتی را با امثال های واقعی مطرح کنیم که با استفاده از آنها بتوانید به راحتی تعداد کلمات مقاله انگلیسی خود را کاهش دهید.

نکات مهم برای کاهش تعداد کلمات در مقالات علمی

نکته ی اول: نکته ی اصلی جمله را سر راست و بدون توضیح اضافه بیان کنید

نکاتی را که در جمله های قبلی بیان کرده اید نیازی به تکرار ندارند. همچنین، ممکن است بعضی از مفاهیم در جمله مستتر باشند و خواننده بدون توضیح اضافی متوجه آن ها شود. می توانید واژه هایی را که هیچ اطلاعات خاصی به مخاطب نمی دهند حذف کنید و نکته ی اصلی جمله را در همان ابتدای کار بیان کنید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۲۲ واژه)

After listening to each practice sound, the participants were instructed to choose the number on the scale that better represented their feelings.

جمله ی بازنویسی شده (۱۸ واژه)


Participants chose the number on the scale that better represented their feelings after listening to each practice sound.

نکته ی دوم: از اسم مصدر استفاده کنید

زمانی که از فعل وing استفاده می کنید، می توانید یک یا دو واژه را از جمله حذف کنید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۱۹ واژه)

The seller only has to make the quantity effect sufficiently high to compensate for the highest possible price effect.

جمله ی بازنویسی شده (۱۶ واژه)

The seller can compensate for the highest possible price effect by sufficiently increasing the quantity effect.

نکته ی سوم: از کوته نوشت ها (abbreviation) استفاده کنید

به جای عبارت های طولانی که بارها و بارها در مقاله تکرار شده اند از کوته نوشت ها استفاده کنید (مثلاً MA به جای modified atmosphere). مطمئن شوید که در اولین استفاده، کل عبارت استفاده شود، و در تکرارهای بعدی عبارت مذکور به شکل مخفف نوشته شود.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۲۳ واژه)

To solve the problems mentioned above, we asked 207 participants to rate 935 sounds using the Self-Assessment Manikin (SAM) and basic emotional scales.

جمله ی بازنویسی شده (۲۰ واژه)

To solve the problems mentioned above, we asked 207 participants to rate 935 sounds using SAM and basic emotional scales.

نکته ی چهارم: that را حذف کنید

در مقاله های آکادمیک، در استفاده از “that” زیاده روی می کنند. در بسیاری از جمله ها، می توان آن را حذف کرد.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۱۸ واژه)

That the mutants displayed similar growth rates and mycelial morphologies were due to the wild-type yeast extract cells.

جمله ی بازنویسی شده (۱۵واژه)

Mutants displayed similar growth rates and mycelial morphologies due to the wild-type yeast extract cells.

نکته ی پنجم: حذف the و حذف ضمیرها

برخی اوقات، می توانید “the” را به راحتی از ابتدای جمله ها حذف کنید. به طور مشابه، می توانید ضمیرها را نیز حذف کنید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۲۱ واژه)

In the paper, we not only describe the construction of such a resource, but also report on the analysis of it.

جمله ی بازنویسی شده (۱۷ واژه)

This paper not only describes the construction of such a resource, but also reports on its analysis.

نکته ی ششم: استفاده از خط ربط

شمارنده ی Word واژه های ترکیبی ای را که با خط ربط از هم جدا می شود یک واژه به حساب می آورد. بنابراین، با جدا کردن واژه ها با خط ربط می توانید تعداد واژه ها را کاهش دهید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۱۳ واژه)

However, here, annotations of the gold standard variety were actually done in English.

جمله ی بازنویسی شده (۹ واژه)

However, here, gold-standard annotations were actually done in English.

نکته ی هفتم: جمع بستن ضمایر و واژه ها

از “their” به جای “his or her” استفاده کنید. از “people” یا “individuals” به جای “person” استفاده کنید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۲۹ واژه)

A person draws specifically on Schelling’s strategy of conflict, which draws attention to the role of shared beliefs as focal points around which the behaviors of economic agents converge.

جمله ی بازنویسی شده (۲۸ واژه)

People draw specifically on Schelling’s strategy of conflict, which draws attention to the role of shared beliefs as focal points around which the behaviors of economic agents converge.

نکته ی هشتم: حذف واژه های اشغال کننده ی فضا

عبارت ها و واژه هایی را که اطلاعات خاصی به مخاطب نمی دهند حذف کنید. با این روش، تعداد واژه ها کم می شود. برخی از این عبارت ها و واژه ها عبارتند از:

  • The fact that
  • It has been reported that
  • It was observed/found that
  • There is/there are
  • Really

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۱۰ واژه)

It has been reported that all five men were killed.

جمله ی بازنویسی شده (۹ واژه)

All five men are reported to have been killed.

نکته ی نهم: از تکرار بپرهیزید

ممکن است اطلاعاتی که در جمله نوشته ای در یکی از جداول تکرار شده باشد. در برخی مواقع، می توانید از تکرار آن ها اجتناب کنید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۱۶ واژه)

Patient demographics are of multiple types in this study and correlate well with the data presented.

جمله ی بازنویسی شده (۷ واژه)

Patient demographics are described in Table 1.

نکته ی دهم: از اسم سازی بپرهیزید

اسم سازی یعنی تبدیل فعل به اسم. اسم سازی نه تنها جمله را ثقیل می سازد، بلکه واژه های اضافی را نیز به جمله تحمیل می کند.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۱۳ واژه)

A diagnosis of cancer was made as increases in tumor-specific biomarkers were observed.

جمله ی بازنویسی شده (۷ واژه)

Cancer was diagnosed as tumor-specific biomarkers increased.

نکته ی یازدهم: عبارت های چندواژه ای را به تک واژه تبدیل کنید

می توانید به جای “on the other hand” بنویسید “conversely”. به جای “in addition to” می توانید بنویسید “also”. به جای “in terms of” می توانید از “about” یا “as” استفاده کنید.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر (۲۰ واژه)

On the other hand, when the brain is activated, electrochemical processes for transmission will be induced by neurons for signaling.

جمله ی بازنویسی شده (۱۷ واژه)

Conversely, when the brain is activated, electrochemical processes for transmission will be induced by neurons for signaling.

جمله ی طولانی تر (۹ واژه)

The data is expressed in terms of a percentage.

جمله ی بازنویسی شده (۷ واژه)

The data is expressed as a percentage.

نکته ی دوازدهم: به جای لحن مجهول از لحن معلوم استفاده کنید

با اینکه در گذشته لحن مجهول کاربرد بیشتری داشت، اما در حال حاضر ژورنال ها لحن معلوم را کاملاً قابل پذیرش می دانند. در واقع، برخی ژورنال ها مانند “Science and Nature” لحن معلوم را ترجیح می دهند.

برای مثال:

جمله ی طولانی تر ( 8 واژه)

DNA from the seedlings was amplified using PCR.

جمله ی بازنویسی شده (۶ واژه)

.We amplified seedling DNA using PCR

کم کردن تعداد کلمات کار سختی هست باید ویراستاری که کاملا به موضوع مقاله تسلط دارد این کار رو برای شما انجام دهد. در موسسه اشراق مقاله شما با رعایت تمام نکات ظریف و بدون لطمه بر محتوای متن ، توسط متخصصان کاهش داده می شود. کافی هست فایل مقاله خود را با تعداد کلمات مورد نظر به کارشناسان موسسه اشراق ارسال نمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق