خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه ارشد رشته مهندسی برق

انتشار : 31 تیر 1397
مطالعه : 9 دقیقه

یکی ازمهم ترین بخش از کار پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری انتخاب موضوع خوب برای آن می باشد.

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه ارشد رشته مهندسی برق

برای تمامی دانشجویان انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه، سخت ترین بخش از دوران تحصیل دانشگاهی می باشد. بخصوص در رشته های بسیار پرطرفدار مثل رشته های مهندسی و پیراپزشکی که دانشجویان زیادی در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند. برای همین تصمیم گرفتیم تا در این بخش برای دانشجویان رشته مهندسی که در مقطع ارشد تحصیل می کنند و قصد دارند تا برای پایان نامه خود موضوع انتخاب کنند، موضوعات پیشنهادی قرار دهیم تا با الهام از آنها و بر اساس علاقمندی خود یک موضوع خوب برای خود انتخاب کنند.
موضوعات مرتبط با رشته مهندسی که در خصوص آنها مقاله نوشته شده و شما می توانید از موضوعات آنها الهام بگیرید:

مقالات الکترونیک 

 • یک طرح ویژه‌ی تحمل خطا برای اینورتر چندسطحی با خازن شناو
 • درایو موتور تغذیه با اینورتر منبع Z سری
 • تاثیر راهبرد مدولاسیون بر روی بعدبندی اینورترهای منبع Z سه فاز
 • کنترل ثابت ولتاژ خروجی اینورتر سه فاز منبع Z
 • بهبود عملکرد خروجی یک مبدل ماتریسی Z-Source Sparse تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل
 • کنترل جریان دیجیتال اینورتر شبه منبع- Zبا باتری
 • معکوس کننده های سه فاز مدوله شده بردار مکان با سه شبکه منبع Z منفرد
 • طراحی و مدلسازی دینامیک منبع تغذیه منبع z سه فاز
 • حفاظت اصلاح‌شده‌ی دیستانس در حضور UPFC واقع در یک خط انتقال
 • تحلیل حالت ماندگار و گذرای یکسو کننده PWM منبع Z تغذیه جریان سه فاز
 • کنترل مود لغزشی اینورتر منبع Z
 • مزایای واسط‌های الکترونیک قدرت برای سیستم‌های انرژی توزیع شده

مقالات ترانسفورماتور

 • جلوگیری از دمای نقطه داغ در مبدل توزیع با استفاده از سیال مغناطیسی به عنوان خنک کننده
 • تنظیمات بُرد تطبیقی رله‌های دیستانس به کمک سنکروفازور در حضور UPFC
 • مقایسه‌ی آثار SVC و STATCOM روی مشخصه‌ی تریپ رله‌ی دیستانس
 • تاثیر UPFC روی مشخصه‌ی نوسان توان و رفتار رله‌ی دیستانس
 • درایو موتور القایی سه فاز مبتنی بر اینورتر منبع Z اصلاح‌شده برای کاربردهای فوتوولتائیک خورشیدی
 • ترانسفرمرهای پیزوالکتریک برای کاربردهای برداشت انرژی فوق ولتاژ پایین
 • حفاظت تفاضلی تطبیقی مبدل های نیروی سه فاز بر اساس تحلیل سیگنال گذار
 • جبران سازی اشباع ترانسفورماتور جریان بر اساس مدل غیر خطی جزئی
 • ملاحظات تنظیم رله‌ی دیستانس برای خط انتقال مجهز به STATCOM
 • تاثیر UPFC روی رله‌ی دیستانس: یک مورد مطالعه‌
 • مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی کاهش یافته با یک ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یک سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه
 • تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتور
 • ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان
 • ارزیابی عملکرد یک رله‌ی دیستانس موقع استفاده در یک سیستم انتقال مجهز بهUPFC
 • تخمین‌گر فازور میمیک تطبیقی مبتنی بر تبدیل فوریه‌ی گسسته برای کاربردهای رله دیستانس
 • ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان

موضوعات تولید انرژی الکتریک

 • یک شبکه‌ی عصبی حداقل- حداکثر فازی بهبودیافته برای خوشه‌بندی اطلاعات و کاربردهای آن برای نظارت کیفیت توان
 • پاسخی برای مساله‌ی زمانبندی تولید در سیستم‌های قدرت دارای مزارع بادی مقیاس وسیع با کمک الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (MICA)
 • انرژی تجدیدپذیر تولید برق آف گرید با فناوری‌‌های انرژی تجدیدپذیر در هند: یک کاربرد از هومر
 • الگوریتم ترکیبی تبرید شبیه‌سازی‌شده و برنامه‌نویسی خطی عدد صحیح مختلط برای برنامه‌ریزی بهینۀ شبکه‌های توزیع شعاعی دارای تولید پراکنده
 • توان الکتریکی و سیستم های انرژی مطالعه ای در مورد مسئله تعهد واحد با بررسی ذخیره انرژی باد و آب پمپاژ شده
 • تولید پراکندۀ هوشمند و واحدهای ذخیره‌ساز برای ریزشبکه‌های (میکروگرید‌های) DC – مفهومی نوین در رابطه با کنترل هماهنگ بدون استفاده از مخابرات فراتر از کنترل دروپ
 • مدلسازی و شبیه‌سازی یک سیستم تولید توان پراکنده با ذخیره‌ بادی برای تامین تقاضای پویای برق خانگی
 • تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان – روش مدل دینامیکی سیستم با استفاده از داده‌های بدست آمده از مدلسازی اقلیم منطقه‌ای
 • بهبود هزینه عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه سیستم های توزیع با تولید پراکنده
 • کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکۀ توزیع در اثر به‌کارگیری تولید پراکنده - بررسی موردی، گوجارات، هند
 • استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیره‌ای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر
 • ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع
 • رابط تولید پراکنده (DG) تعاملی برای بهره‌برداری از ریزشبکۀ قابل انعطاف در سیستم های توزیع هوشمند
 • رفع فلش چندگانه‌ی ولتاژ در یک شبکه‌ی ضعیف با استفاده از تولید پراکنده‌ی مبتنی بر باد و آب
 • تعیین مکان و اندازه‌ی بهینه‌ی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هارمونیک‌ها و محدودیت‌های هماهنگی حفاظتی
 • بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله
 • برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با تولید پراکنده
 • پیاده سازی الگوریتم تولید پراکنده (IDG) برای افزایش کارایی فیدرتوزیع تحت رشد بسیار زیاد بار
 • تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک
 • یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی
 • بهره‌برداری پیشرفته از منابع کنترل ولتاژ در تولید پراکنده
 • یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین
 • کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده
 • کنترل ترکیبی ولتاژ محلی و دوردست و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده‌ی ماشین القائی
 • عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG
 • برنامه‌ریزی توان راکتیو و تخصیص هزینۀ آن برای سیستم‌های توزیع با تولید پراکنده
 • استفاده از تحلیل حوزه فرکانس برای بررسی حفاظت ضد جزیره‌شدن تولید‌ات پراکنده مبتنی بر مبدل توان

موضوعات انرژی های تجدید پذیر

 • توسعه انرژی های تجدید پذیر در استرالیا و چین: مقایسه سیاست ها و وضعیت
 • عدم اطمینان کیفیت و بازار انرژی تجدید پذیر: شواهدی از مصرف کنندگان آلمانی
 • یک تئوری شبکه هوشمند جدید برای سایزبندی بهینه سیستم های انرژی تجددیدپذیر تلفیق
 • یک الگوریتم جدید تعقیب نقطۀ حداکثر توان مبتنی بر روش بخش طلایی برای سیستم‌های فوتوولتائی
 • فراگیری ماشین برای پیش بینی تابش خورشیدی سیستم فتوولتائیک
 • تبدیل توان تک مرحله‌ای AC-AC برای سیستم تبدیل انرژی باد
 • توزیع توان راکتیو بهینۀ چندهدفۀ مقید به پایداری ولتاژ تحت عدم قطعیت‌های بار و توان بادی: یک رویکرد تصادف
 • توزیع انرژی مبتنی بر کنترل‌کننده پیشگویانه یک سیستم توربین بادی/ فتوولتائیک/ هیدروژن/ هیبریدی باتری خارج از شبک
 • يكپارچگي بهينه ي انرژي خورشيدي در شبكه ي گرمايش يك ناحي
 • روشی جامع برای مدل سازی و شبیه سازی آرایه‌های فوتوولتائیک
 • توان الکتریکی و سیستم های انرژی مطالعه ای در مورد مسئله تعهد واحد با بررسی ذخیره انرژی باد و آب پمپاژ شده
 • تولید توان بادی کوچک با استفاده از دینام خودرو
 • الگوریتم جستجوی گرانشی پیشرفته برای مسئله تعهد واحد با توجه به عدم قطعیت انرژی بادی
 • مدیریت هوشمند انرژی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر واقع در مکان‌های بهینه با مشارکت خودروهای برقی هیبریدی پلاگین
 • بهینه‌سازی هوشمند برای ترکیب کردن پارکینگ هوشمند خودروی برقی هیبرید پلاگین با منابع انرژی تجدیدپذیر و بهبود مشخصات شبکه
 • پاسخی برای مساله‌ی زمانبندی تولید در سیستم‌های قدرت دارای مزارع بادی مقیاس وسیع با کمک الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (MICA)
 • تنظیمات بهینه‌ی پارامتر دروپ ریزشبکه‌های جزیره‌شده با منابع انرژی تجدیدپذیر
 • سیستم تبدیل انرژی بادی بر اساس کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG
 • طرح کاربرمحور برای جوامع ریزشبکۀ هوشمند توان خورشیدی
 • کنترل توان راکتیو مزرعۀ بادی DFIG با استفاده از کنترلر یادگیری تکمیلی بر اساس برنامه‌نویسی پویای تقریبی
 • بررسی عددی کاهش CO2 فوتوکاتالیستی توسط انرژی خورشیدی در راکتور ورق دو لایه
 • تعقیب نقطۀ حداکثر توان با جهت‌گیری جریان ریپلی برای کاربردهای فوتوولتائیک
 • آیا مشارکت واحد باید به صورت درون‌زاد در مدل‌های بهینه‌سازی برنامه‌ریزی انتقال توان بادی در نظر گرفته شود؟
 • ارزیابی اطمینان پذیری برای اجزای سیستم های فتوولتائیک مقیاس بزرگ
 • بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی و سیستم تهویه مطبوع با کمک انرژی زمین گرمایی برای تجزیه و تحلیل صرفه جویی انرژی
 • انرژی تجدیدپذیر تولید برق آف گرید با فناوری‌‌های انرژی تجدیدپذیر در هند: یک کاربرد از هومر
 • کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان
 • طراحی توان بادی در سیستم‌های انرژی ایزوله: آثار الگوهای روزانۀ باد
 • راهکاری با حداقل هزینه سیستم‌های قدرت ترکیبی فوتوولتائیک- دیزل- باتری برای مصرف‌کنندگان دوردست
 • خودروهای برقی و شبکۀ برق: مروری بر رویکردهای مدلسازی، آثار و ترکیب انرژی تجدیدپذیر
 • روش الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)
 • مدلسازی و شبیه‌سازی یک سیستم تولید توان پراکنده با ذخیره‌ بادی برای تامین تقاضای پویای برق خانگی
 • کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبتنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)
 • راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG
 • قابلیت اطمینان سیستم فوتوولتائی: از منظر اپراتور
 • کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات
 • زمان‌بندی بهینۀ توان یک سیستم هیبریدی تجدیدپذیر جدا از شبکه مورداستفاده برای گرمایش و روشنایی یک خانۀ مسکونی معمولی
 • کنترل هموار نوسان تولید برق فتوولتیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)
 • پیامدهای اتصال HVDC به توربین‌های بادی فراساحلی بر روی حفاظت شبکه‌ی AC
 • ایده ای برای تولید مواد شیمیائی و برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی
 • ساختمان‌های انرژی صفر شبکه از نوع توان خورشیدی برای نواحی اروپای جنوبی: مطالعات امکان
 • بهینه‌سازی اندازه‌‌ی یک سیستم ترکیب انرژی فوتوولتائیک - بادی
 • تبدیل توان بادی نوع DFIG با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد
 • کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی
 • وارد نمودن تغییرات کوتاه مدت باد در توزیع اقتصادی بار
 • کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان
 • مواد انرژی خورشیدی و پیل(سلول)های خورشیدی طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته-نازک یکپارچه: ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری
 • ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع
 • کنترل انحراف فرکانس بوسیله کنترل هماهنگی پیل های سوختی و خازنهای دولایه ای در یک سیستم تولید توان انرژی تجدیدپذیر هایبرید خودکار
 • تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلیکونی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی حلقه های کوچک سری
 • یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
 • بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS
 • هموارسازی توان خروجی PVبا استفاده ازسیستم خازن
 • پخش بار احتمالاتی شامل تولید توان بادی
 • پاسخ تقاضا در یک سیستم ایزوله با ترکیب بالای انرژی بادی
 • بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی و سیستم تهویه مطبوع با کمک انرژی زمین گرمایی برای تجزیه و تحلیل صرفه جویی انرژی
 • ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع
 • استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه
 • مبدل نوین DC-DC افزاینده برای سیستم تبدیل انرژی پیل سوختی
 • سیستم تثبیت توان پیشرفته برای اتصال به شبکه توربین‌های بادی درایو مستقیم نوع ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم
 • تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتوردوسوتغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)
 • عملکرد در حالت ولتاژ پایین (حالت خطا) یک توربین بادیِ نوع ژنراتور القائی با تغذیۀ دوبل با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه
 • حفاظت اصلاح‌شده‌ی دیستانس در حضور UPFC واقع در یک خط انتقال
 • یک روش برای بررسی اطلاعات مربوط به انرژی های نو در اتحادیه اروپا
 • مدلسازی و تست یک مبدل انرژی بادی خودکفای مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

موضوعات توان الکتریک

 • یک کنترلر بهینه‌شدۀ FOPID برای پایداری ولتاژ دینامیکی و مدیریت توان راکتیو در یک ریزشبکۀ خودکفا
 • الگوریتم بهینه سازیِ مبتنی بر آموزش و یادگیری برای برنامه ریزیِ توان راکتیو
 • توزیع توان راکتیو بهینۀ چندهدفۀ مقید به پایداری ولتاژ تحت عدم قطعیت‌های بار و توان بادی: یک رویکرد تصادفی
 • کنترل غیرمتمرکز توان راکتیو برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع پیشرفته
 • تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پایش کیفیت توان داخل پست قدرت فشار قوی ترنزالکتریکا
 • کنترل واکنشی دقیق برق ریزشبکه های خودکار با استفاده از یک حلقه القای مجازی سازگار
 • راهبردهایی برای پایش کیفیت توان – نتایج برگرفته از کار تحقیقی CIGRE/CIRED JWG C4.112
 • سیستم تبدیل انرژی بادی بر اساس کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG
 • شیوه صنعتی بین‌المللی برای پایش کیفیت توان
 • کنترل توان راکتیو مزرعۀ بادی DFIG با استفاده از کنترلر یادگیری تکمیلی بر اساس برنامه‌نویسی پویای تقریبی
 • یک روش تحلیلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع شامل واحدهای DG تجدیدپذیر قابل‌توزیع و غیرقابل‌توزیع
 • کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان
 • راهبرد پویا و بهینه برای کنترل جبرانسازی توان راکتیو در مزارع بادی DFIG
 • الگوریتم ترکیبی تکامل تفاضلی به کمک کلونی زنبور عسل مصنوعی برای جریان توان راکتیو بهینه
 • کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی
 • طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا
 • استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق
 • توزیع توان راکتیو با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق
 • جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
 • تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتوردوسوتغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)
 • دسته‌بندی‌کنندۀ زمان واقعی اغتشاشات کیفیت توان مبتنی بر DSP-FPGA
 • یک چارچوب تصادفی برای تسویۀ بازار توان راکتیو
 • کنترل توان راکتیو مزرعه بادی احداث شده با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در سیستم توزیع
 • کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده
 • مدیریت تولید توان راکتیو جهت بهبود حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت
 • برنامه‌ریزی توان راکتیو و تخصیص هزینۀ آن برای سیستم‌های توزیع با تولید پراکنده
 • ترانسفورماتور فرکانس متغیر: یک راهکار جدید برای انتقال آسنکرون توان
 • یک طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هایبرید


لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق