خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


نحوه پذیرش دکتری 1400

انتشار : 22 فروردین 1400
مطالعه : 3 دقیقه

در این بخش از موسسه انتشاراتی اشراق میخواهیم درمورد پذیرش دکتری سال 1400 طبق قوانین و آئین نامه های سازمان سنجش آموزش کشور صحبت کنیم تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید

نحوه پذیرش دکتری 1400

براساس قانون « سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» پذیرش دانشجو در مقطع دکتری Ph.D و دستیاری رشته های گروه دامپزشکی، شامل دو مرحله است که هر یک از مراحل مطابق با شیوه نامه اجرایی آزمون انجام می گیرد:

الف) معرفی اولیه داوطلبان:

مرحله اول آزمون متمرکز است که توسط سازمان انجام می شود و پس از برگزاری آزمون، کارنامه ای شامل : نمرات خام، نمره کل و .... در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که »داوطلبان مجاز به انتخاب رشته » ، براساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و براساس کدرشته محلهای انتخابی و حدنصاب نمره سنجش عمومی ( آزمون متمرکز ) که با هماهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین میشود با توجه به سهمیه داوطلب به کدرشته محلهای حائز حدنصاب معرفی خواهند شد.

تبصره: براساس قانون « سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 18/12/94 مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات » شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تتحصیلات تکمیلی سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه های: «آموزشی – پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام میشود:

تصویر

لازم به ذکر است اجرای مرحله اول ( آزمون متمرکز ) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و تخصیص امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و .... توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

ب) پذیرش نهایی داوطلبان:

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، براساس نتیجه سنجش عمومی ( آزمون متمرکز ) و نتیجه مصاحبه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه های مربوط، اولویت کدرشته محلهای انتخابی و ظرفیت اعلام شده و سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است گزینش نهایی آزمون براساس معیارهای فوق انجام خواهد شد.

تبصره 1 : نمره مصاحبه ( ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) براساس شیوه نامه ابلاغی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارسال میگردد، صورت خواهد گرفت و دانشگاهها برای کلیه افراد معرفی شده، نمره ای مطابق با شیوه نامه مذکور تعیین و برای گزینش نهایی به این سازمان ارسال میکنند.

تبصره 2 : بر اساس مصوبه جلسه 137 مورخ 6/8/1399 شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور شورای انقالب فرهنگی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه های آموزشی ، حدنصاب ( مرحله دوم ) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.

تبصره 3 : دانشگاه ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی از داوطلبان معرفی شده برای مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمی و سنجش عملی لحاظ میگردد.

تبصره 4 : سهمیه های رزمندگان و ایثارگران و مربیان مطابق ضوابط مندرج در صفحات 20 تا 22 دفترچه راهنما اعمال میشود.

ج ) امتیاز متقاضیان آیین نامه استعدادهای درخشان :

داوطلبان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع دکتری ( Ph.D ) میتوانند براساس آییننامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و مصوبات مربوط شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام نمایند.

برای بدست آوردن 20 درصد امتیاز مربوط به سوابق پژوهشی و همچنین 30 درصد مربوط به مصاحبه دکتری در پذیرش آموزشی – پژوهشی و پژوهش محور ، کافی است از طریق راه های ارتباطی موجود با کارشناسان ما در ارتباط باشید . تا صفر تا صد این مراحل را در بازه زمانی محدود انجام دهند .

لوگو

خدمات موسسه انتشاراتی اشراق در خصوص امتیازات مصاحبه دکتری

صفرتاصد استخراج مقاله از پایان نامه و پذیرش و چاپ در مجلات معتبر ISI SCOPUS ISC

هر مقاله

7 امتیاز

صفرتاصد استخراج مقاله از پایان نامه و پذیرش و چاپ در کنفرانس های بین المللی

هر مقاله 2 امتیاز

صفر تا صد تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ آن

4 امتیاز

صفر تاصد ترجمه کتاب های تخصصی و چاپ آن

4 امتیازلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


سوالات متداول

شما می توانید با کارشناسان موسسه انتشاراتی اشراق تماس بگیرید تا آن ها شما را راهنمایی کنند تا در نهایت بهترین مجله برای چاپ مقاله شما انتخاب شود.

ما مقاله شما را می توانیم در اکثر مجلات معتبر داخلی و خارجی چاپ کنیم.

پذیرش مقاله کاملا وابسته به کیفیت مجله می‌باشد. برخی از ژورنالها مقاله را به صورت تضمینی پذیرش می‌کنند اما برخی دیگر پذیرش تضمینی ندارند و همه چیز وابسته به نظر داوران می‌باشد.

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق