خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

خدمات کتاب

ثبت سفارش

درباره ما

نحوه تقسیم بندی امتیاز بین نویسندگان در مقاله ISI

انتشار 20 اردیبهشت 1397
مطالعه 2 دقیقه

پژوهشگرانی که به صورت گروهی مقالات علمی را می نویسند نحوه تقسیم بندی امتیاز بین نویسندگان یک مقاله متفاوت می باشد و شما بید از چگونگی تقسیم امتیاز مطلع باشید تا بتوانید حداکثر امتیاز مورد قبو

نحوه تقسیم بندی امتیاز بین نویسندگان در مقاله ISI

امتیازات کسب شده از چاپ مقالات علمی در نجلات معتبر دنیا برای اعضای دانشگاه حائز اهمیت می باشد ولی در مصاحبه دکتری تعداد مقالات مهم می باشد و جایگاه نویسنده زیاد مد نظر نمی باشد. در مصاحبه دکتری بیشتر بر تعداد مقالات تأکید می‌شود و دانشگاه‌های کمی به جایگاه فرد در مقاله توجه دارند. اما در امتیاز بندی اعضای هیئت علمی یا انتخاب دانشجوی نمونه و مواردی مانند آن، ترتیب نفرات نقشی اساسی دارد. در اینجا به بررسی ترتیب اسامی و نمره اکتسابی هر فرد بر اساس آن پرداخته می‌شود.

چگونگی تقسیم بندی امتیازات بین نویسندگان مقالات علمی

تعداد نویسندگان

سهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

نفر چهارم

نفر پنجم

۱

۱۰۰%

 

 

 

 

۲

۹۰%

۶۰%

 

 

 

۳

۸۰%

۵۰%

۵۰%

 

 

۴

۷۰%

۴۰%

۴۰%

۴۰%

 

۵

۶۰%

۳۰%

۳۰%

۳۰%

۳۰%

بیشتر از ۵ نفر

۵۰%

  ۱۲۵% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان

تفاوت امتیاز نویسنده اول و مسئول

 تفاوتی بین نویسنده اول و نویسنده مسئول وجود دارد. نویسنده اول درواقع به عنوان مسئول اصلی مقاله و مدیر پژوهش در نظر گرفته می‌شود و جایگاه بالایی در بین اسامی دارد. اما نویسنده مسئول به عنوان رابط بین نویسندگان مقاله و مجله عمل می‌کند. در واقع به عنوان مسئول مکاتبات عمل می‌کند. بنابراین امتیاز نویسنده اول بسیار بیشتر از نویسنده مسئول است و در بیشتر اوقات نویسنده مسئول امتیاز خاصی جز جایگاهش در بین نویسندگان ندارد.

کسب حداکثر امتیاز

با توجه به اینکه هر چه تعداد نویسندگان مقاله کمتر باشد، امتیاز بیشتری به نفرات می‌رسد، بنابراین باید تلاش شود که تا حد ممکن تعداد نویسندگان مقاله کم باشد. البته گاهی اوقات دانشمندان بزرگ نیز به صورت گروهی مقاله ارائه می‌دهند.

خدمات موسسه اشراق 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق