خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

نکاتی که باید قبل از چاپ مقاله رعایت کنیم

انتشار 11 مهر 1398
مطالعه 4 دقیقه

چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی نیازمند رعایت نکات ریز و درشت زیادی است که در صورت عدم رعایت این قوانین مقاله‌ی ارسالی حق چاپ دریافت نمی‌کند و ریجکت می‌شود.

نکاتی که باید قبل از چاپ مقاله رعایت کنیم

چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی نیازمند رعایت نکات ریز و درشت زیادی است. مدیران مجلات دستورالعمل‌هایی را برای مقالات ارسالی تدوین کرده‌اند که در صورت عدم رعایت این قوانین مقاله‌ی ارسالی حق چاپ دریافت نمی‌کند و ریجکت می‌شود. این دستورالعمل‌ها هم شامل محتوای متن مقاله و هم شامل نکات دستوری و علایم نگارشی می‌شود. دانشجو و یا محققی که قصد چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی در سطح جهانی را دارد باید قبل از ارسال مقاله خود، از سایت مجله‌ی منتخب خود وارد قسمت دستورالعمل‌هایی برای نویسندگان شده و آن را مطالعه کند و تمامی دستورهایی که مدیران و داوران ذکر کرده‌اند از ریز و درشت آن‌ها را بررسی و رعایت کند.

        نکاتی که باید قبل از چاپ مقاله رعایت کنیم        

 • عنوان مقاله نباید طولانی باشد. بايد كوتاه و گويا و از 15 واژه تجاوز نكند.
 • هر مقاله باید شامل یک برگه مشخصات به زبان فارسی و انگلیسی باشد. (نام و نام خانوادگی نويسنده، مرتبه علمی نویسنده، نشانی، فاكس و پست الكترونيكی)
 • امکان دارد مقاله دارای چند نویسنده باشد در این حالت رعایت ترتیب نام نویسندگان مساله‌‌ای مهم است.
 • باید یک چکیده از مطالب مقاله خود تهیه کنید که گویای هدف و مطالب مهم مقاله باشد که در يک پاراگراف و حداكثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود.
 • رعایت واژه‌های كليدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چكيده‌.
 • نگارش مقدمه‌ای که بیانگر اهمیت و اهداف شما از تدوین مقاله و سوابق کاری.
 • بیان مبسوط روش جمع آوردی اطلاعات و داده‌های مقاله و آزمایش‌های انجام گرفته.
 • تدوین جدول بصورت منحنی یا نمودار به منظور درک صحیح از داده‌های بدست آمده.
 • پیوست دادن شکل‌های مربوط به متن مقاله.
 • عكس‌های استفاده شده در مقاله بايد دارای مقياس باشند و در صورت اقتباس از منبع ديگر، بايد ذكر گردد.
 • نوشتن نتایج بدست آمده در راستای تحقیقات انجام شده و نتیجه گیری از یافته‌های تحقیق.
 • در صورت لزوم، تشكر و قدردانی از افرادی که شما را در این راه کمک کرده‌اند تحت عنوان ”سپاسگزاری“ قبل از ذکر منابع.
 • ذکر كل منابع به زبان انگليسی و به ترتيب حروف الفبا نام‌خانوادگی نويسندگان و نام سازمان‌ها.
 • اگر منبع مورد استفاده كتاب، مقاله و يا نشريه باشد. بايد نام نويسندگان، سال انتشار، عنوان كتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد كل صفحات نوشته شود.
 • ذکر منابع فارسی به زبان انگليسی بدین صورت است که شامل نام نويسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله كامل و يـا به اختصار، شماره مجله و شماره صفحات مقاله می‌شود.
 • اگر منبع نشريه چاپ شده به نام يک موسسه است، بايد نام موسسه، سال انتشار، عنـوان نشريه و محل انتشار درج شود.
 • برای ارجاع به منابع در متن، تنها نام‌خانوادگی نويسنده و سال انتشار منبع برحـسب مـيلادی نوشـته شـود؛ اگـر تعـداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، ذكر نام‌خانوادگی نويسنده اول و سپس نوشتن”همكاران“ کافی است.
 • منابعی که از زبان‌های خارجی به زبان فارسی ترجمه شده بايد با نام مترجم ارجاع گـردند و بعـد از عنـوان كتـاب، يـا مقالـه، واژه ”ترجمه“ داخل پرانتز درج گردد.
 • از به كار بردن كلمات خارجی غير از اسامی و اصطلاحات علمی در متن اجتناب کرده و در صورت نبودن معادل فارسی، آن کلمه را به زبان فارسی نوشته و اصل كلمه را با ذكر شماره‌ی بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ كلمه، به زيرنـويس در همـان صفحه ارجاع داده شود.
 • اسامی و اصطلاحات علمی در تمام صفحات مقاله با حروف ايتاليك يا مورب تايپ شـوند.
 •  توجه شود که عناوين جدول‌ها در بالا و عناوين شكل‌ها در زير آن‌ها نوشته شود. از به كار بردن عنوان‌هـایی ماننـد نمـودار، عكـس و نقشه، خودداری و همه‌ی آن‌ها با عنوان ”شكل“ ذکر شود.
 • همه‌ی اعداد، واحدها و مقياس‌ها که در جـدول‌هـا و شـكل‌هـا و سـاير قسمت‌های مقاله استفاده شده بايد به زبان فارسی باشند.
 • واحدهای استفاده شده در مقاله بايد در سيستم متريك باشد.
 • متن مقاله بايد بر روی كاغذ سفيد A4 به‌صورت تک‌رو نوشته شده باشد. از فونـت Lotus B اسـتفاده شـده، انـدازه فونت‌های فارسی 12 و فونت‌های لاتين Roman New Times، اندازه فونت‌های لاتين 11 باشند.
 • فاصله خطوط از يكديگر به اندازه يك خط باشد و با رعايت حاشيه چپ و راست 4 سانتيمتر و بالا و پـايين 6/5 سـانتيمتـر، تايـپ شود.
 • متن ذكر شده حداكثر در 12 صفحه و در چهار نسخه به دفتـر مجلـه ارسـال شـود. تايـپ مقـالات در نـرم‌افـزار 2003 Word يا نسخه‌های بالاتر ميكروسافت توصيه می‌شود.
 • توصيه می‌شود برای تسريع در چاپ مقاله و بهبود كيفـی مقالـه چـاپ شـده بـه دلیل جلـوگيری از اشتباهات احتمالی به هنگام تايپ و تصحيح مجدد مقاله در مجله، به همراه ”مقاله اصـلاح شـده“ لـوح فـشرده CD (تايپ شده در 2003 Word يا نسخه‌‌های بالاتر ميكروسافت) را نيز ارسال كنند.

 

 🏳‍🌈 چاپ مقاله در موسسه اشراق  

🎓درخواست خود را از طریق راه‌های ارتباطی به موسسه اشراق ارسال کنید. 🎓کارشناسان موسسه اشراق درخواست شما را بررسی می‌کنند. 🎓بعد از بررسی درخواست، کارشناسان موسسه از شما خواستار ارسال چکیده مقاله‌تان را می‌کنند. 🎓پس از قبولی درخواست، شما باید مدارک لازم را ارسال کنید. 🎓در صورت عدم پیشنهاد نام مجله برای چاپ مقاله‌تان، همکاران ما مجلات مناسب در اسکوپ مقاله شما را معرفی می‌کنند. 🎓مجله انتخابی باید از طرف شما تایید شود. 🎓موسسه اشراق مقاله شما را بعد از گذراندن پروسه‌های لازم به مجله درخواستی می‌فرستد. 🎓مقاله در مرحله داوری از طرف مجله قرار می‌گیرد. 🎓وضعیت مقاله توسط موسسه پیگیری شده و در صورت اکسپت، پاسخ نهایی از سوی مجله دریافت می‌شود. 🎓نامه اکسپت به نویسنده مقاله ارسال می‌شود.

📍 بیشتر بخوانید 

چاپ مقاله

شرایط چاپ مقاله

مراحل چاپ یک مقاله

فرایند چاپ مقاله در ژورنال های معتبر

چاپ مقاله در یک ماه

شرایط اکسپت مقاله در نشریات داخلی

شرایط چاپ مقاله در مجلات پابمد

چاپ مقاله ISI در کمترین زمان

هزینه چاپ مقاله در ISC چقدر است؟

   جهت سفارش کلیک کنید  

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق