خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

ثبت سفارش

درباره ما

27 نکته طلایی برای چاپ مقاله در مجلات علمی دنیا

انتشار 13 مهر 1398
مطالعه 4 دقیقه

انتشار مقاله در ژورنال‌های معتبر به عنوان جزء اجتناب ناپذیر پروسه تحصیل در مقاطع دانشگاهی به شمار می‌آید. هدف ما در راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان می‌‌باشد.

27 نکته طلایی برای چاپ مقاله در مجلات علمی دنیا

یکی از متداول‌ترین کارهایی که دانشجویان و محققین برای پیشرفت علمی و ارتقاء رتبه انجام می‌دهند، چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر دنیا است. معروف‌ترین مجلاتی که برای دانشجویان و محققین بسیار امتیازآور هستند عبارت‌اند از:

💠مجلات تامسون رویترز [Information Institute for Scientific] یا همان ISI که خود بر دو نوع تقسیم می‌شود:

 • مجلات دارای ایمپکت فاکتور یا مجلات JCR
 • مجلات بدون ایمپکت فاکتور یا مجلات ISI Listed 

💠مجلات لوييس الزوير [Elsevier] که معروف‌ترین ژورنال و زیرشاخه این مجله:

💠مجلات ISC یا پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

💠مجلات پاب مد [PubMed]

💠مجلات علمی-پژوهشی داخلی

💠مجلات علمی-تخصصی

💠مجلات علمی- ترویجی

   27 نکته طلایی برای چاپ مقاله  

 1. عنوان مقاله نباید طولانی باشد. بايد كوتاه و گويا و از 15 واژه تجاوز نكند.
 2. هر مقاله باید شامل یک برگه مشخصات به زبان فارسی و انگلیسی باشد. (نام و نام خانوادگی نويسنده، مرتبه علمی نویسنده، نشانی، فاكس و پست الكترونيكی)
 3. امکان دارد مقاله دارای چند نویسنده باشد در این حالت رعایت ترتیب نام نویسندگان مساله‌‌ای مهم است.
 4. باید یک چکیده از مطالب مقاله خود تهیه کنید که گویای هدف و مطالب مهم مقاله باشد که در يک پاراگراف و حداكثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود.
 5. رعایت واژه‌های كليدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چكيده‌.
 6. نگارش مقدمه‌ای که بیانگر اهمیت و اهداف شما از تدوین مقاله و سوابق کاری.
 7. بیان مبسوط روش جمع آوردی اطلاعات و داده‌های مقاله و آزمایش‌های انجام گرفته.
 8. تدوین جدول بصورت منحنی یا نمودار به منظور درک صحیح از داده‌های بدست آمده.
 9. پیوست دادن شکل‌های مربوط به متن مقاله.
 10. عكس‌های استفاده شده در مقاله بايد دارای مقياس باشند و در صورت اقتباس از منبع ديگر، بايد ذكر گردد.
 11. نوشتن نتایج بدست آمده در راستای تحقیقات انجام شده و نتیجه گیری از یافته‌های تحقیق.
 12. در صورت لزوم، تشكر و قدردانی از افرادی که شما را در این راه کمک کرده‌اند تحت عنوان ”سپاسگزاری“ قبل از ذکر منابع.
 13. ذکر كل منابع به زبان انگليسی و به ترتيب حروف الفبا نام‌خانوادگی نويسندگان و نام سازمان‌ها.
 14. اگر منبع مورد استفاده كتاب، مقاله و يا نشريه باشد. بايد نام نويسندگان، سال انتشار، عنوان كتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد كل صفحات نوشته شود.
 15. ذکر منابع فارسی به زبان انگليسی بدین صورت است که شامل نام نويسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله كامل و يـا به اختصار، شماره مجله و شماره صفحات مقاله می‌شود.
 16. اگر منبع نشريه چاپ شده به نام يک موسسه است، بايد نام موسسه، سال انتشار، عنـوان نشريه و محل انتشار درج شود.
 17. برای ارجاع به منابع در متن، تنها نام‌خانوادگی نويسنده و سال انتشار منبع برحـسب مـيلادی نوشـته شـود؛ اگـر تعـداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، ذكر نام‌خانوادگی نويسنده اول و سپس نوشتن”همكاران“ کافی است.
 18. منابعی که از زبان‌های خارجی به زبان فارسی ترجمه شده بايد با نام مترجم ارجاع گـردند و بعـد از عنـوان كتـاب، يـا مقالـه، واژه ”ترجمه“ داخل پرانتز درج گردد.
 19. از به كار بردن كلمات خارجی غير از اسامی و اصطلاحات علمی در متن اجتناب کرده و در صورت نبودن معادل فارسی، آن کلمه را به زبان فارسی نوشته و اصل كلمه را با ذكر شماره‌ی بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ كلمه، به زيرنـويس در همـان صفحه ارجاع داده شود.
 20. اسامی و اصطلاحات علمی در تمام صفحات مقاله با حروف ايتاليك يا مورب تايپ شـوند.
 21.  توجه شود که عناوين جدول‌ها در بالا و عناوين شكل‌ها در زير آن‌ها نوشته شود. از به كار بردن عنوان‌هـایی ماننـد نمـودار، عكـس و نقشه، خودداری و همه‌ی آن‌ها با عنوان ”شكل“ ذکر شود.
 22. همه‌ی اعداد، واحدها و مقياس‌ها که در جـدول‌هـا و شـكل‌هـا و سـاير قسمت‌های مقاله استفاده شده بايد به زبان فارسی باشند.
 23. واحدهای استفاده شده در مقاله بايد در سيستم متريك باشد.
 24. متن مقاله بايد بر روی كاغذ سفيد A4 به‌صورت تک‌رو نوشته شده باشد. از فونـت Lotus B اسـتفاده شـده، انـدازه فونت‌های فارسی 12 و فونت‌های لاتين Roman New Times، اندازه فونت‌های لاتين 11 باشند.
 25. فاصله خطوط از يكديگر به اندازه يك خط باشد و با رعايت حاشيه چپ و راست 4 سانتيمتر و بالا و پـايين 6/5 سـانتيمتـر، تايـپ شود.
 26. متن ذكر شده حداكثر در 12 صفحه و در چهار نسخه به دفتـر مجلـه ارسـال شـود. تايـپ مقـالات در نـرم‌افـزار 2003 Word يا نسخه‌های بالاتر ميكروسافت توصيه می‌شود.
 27. توصيه می‌شود برای تسريع در چاپ مقاله و بهبود كيفـی مقالـه چـاپ شـده بـه دلیل جلـوگيری از اشتباهات احتمالی به هنگام تايپ و تصحيح مجدد مقاله در مجله، به همراه ”مقاله اصـلاح شـده“ لـوح فـشرده CD (تايپ شده در 2003 Word يا نسخه‌‌های بالاتر ميكروسافت) را نيز ارسال كنند.

 

    مـ--ـوسـ--ـسه اشـ--ـراق    

موسسه اشراق در سال 1391 فعالیت خود را در زمینه مشاوره پروژه‌های دانشجویی آغاز کرد. هدف ما در راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان می باشد. انتشار مقاله در ژورنال‌های معتبر به عنوان جزء اجتناب ناپذیر پروسه تحصیل در مقاطع دانشگاهی به شمار می‌آید. دانشجویانی که دارای مقالات علمی هستند، شانس بالاتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالای تحصیلی به ویژه در مقطع دکتری دارند همچنین موفقیت در انتشار و چاپ مقالات علمی یکی از فاکتورهای تعیین کننده در ارزیابی فعالیت‌های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی محسوب می‌گردد.

        بیشتر بخوانید        

       جهت سفارش کلیک کنید       

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق