خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


دانلود آموزش مقاله نویسی

انتشار : 9 دی 1397
مطالعه : 6 دقیقه

توصیه می شود مقالات علمی خودتان را خودتان نگارش نمایید . مطمئن باشید کار دشوار و مشکلی نیست فقط اندکی مطالعه و تمرین لازم است تا یک نویسنده حرفه ای در بخش مقاله نویسی شوید .

دانلود آموزش مقاله نویسی

توصیه می شود مقالات علمی خودتان را خودتان نگارش نمایید . مطمئن باشید کار دشوار و مشکلی نیست فقط اندکی مطالعه و تمرین لازم است تا یک نویسنده حرفه ای در بخش مقاله نویسی شوید . با مطالعه آموزش هایی که در اختیارتان قرار گرفته است و به کارگیری این آموزش ها و همچنین تمرین و تکرار مسلما یک محقفق و نویسنده حرفه ای در امر مقاله نویسی خواهید شد .

همگی با اهمیت فوق العاده نگارش مقاله و به چاپ رساندن آن در مجلات معتبر داخلی و خارجی آشنایی دارید .

دانشجویان و محققان چه به صورت اجبار و الزام از جانب دانشگاه های و موسسات آموزش عالی و چه به صورت اختیاری و با علاقه درونی و شخصی خود اقدام به نارش مقالات علمی خود می نمایند .

برای هر دانشجو و محققی نگارش مقاله کار راحت و آسانی نیست و ممکن است توانایی لازم برای نگارش مقاله را نداشته باشند . درست است که راه حل مناسب این بخش استخراج مقاله از پایان نامه است که البته این کار نیاز به تخصص های حرفه ای خود دارد و باید با اصول اصلی استخراج مقاله از پایان نامه آشنایی کامل را داشته باشد . هرچند در این خصوص بهترین و معتبرترین همراه را در کنار خودتان دارید و کارشناسان موسسه اشراق در خدمت شما هستند تا مقالات علمی شما را از پایان نامه های شما استخراج نمایند . ولی از آنجایی که پیوسته در حال توصیه و تاکید به دانشجویان عزیز هستند که مقالات علمی خودتان را خودتان نگارش نمایید ، نکاتی را در خصوص آموزش نگارش مقاله اعلام نموده است تا بتوانند کمک موثری برای یادگیری دانشجویان جهت مقاله نویسی و نگارش مقالات علمیشان باشند .

 
تصویر
 
 

 

مراحل نگارش مقاله

  1. موضوع يا عنوان

عنوان، مفهوم اصلي مقاله را نشان می دهد و بايد به طور خلاصه، مضمون اصلي پژوهش را نشان دهد.

تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه در نظر بگیرید.

  1. نام مؤلف يا مؤلفان و سازمان وابسته

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف يا مؤلفان ذكرمی شود و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از مؤلفان در آن مشغول به كارند، مي آيد. اگر پژوهش به وسيله دو يا چند نفر انجام بگيرد و همه آنها به يك دانشگاه يا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه يك بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر مي شود.

  1. چكيده

چكيده، خلاصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش را در خود دارد. هدف ها، پرسش ها، رو ش ها، يافت ه ها و نتايج پژوهش، به اختصار، در چكيده آورده مي شود.

چكيده در حقيقت بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مي شود و نبايد پيش از انجام گزارش، پژوهش تهيه شود. طول چكيده براي مقاله، بستگي به روش هاي خاص هر مجله دارد و معمولاً بين صد تا 250 كلمه پيشنهاد شده است.

  1. واژگان كليدي

معمولاً در انتهاي چكيده، واژگان كليدي پژوهش را بيان می كنند تا به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

  1. مقدمه

هر مقاله علمي با يك مقدمه شروع می شود .در مقدمه مقاله مسئله تحقيق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مختصر بيان مي گردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقيم به موضوع تحقيق مرتبط است، پرداخته مي شود. مقدمه بايد يك منطق اساسي را در تحقيق بيان كند و به خواننده نشان دهد كه چرا اين تحقيق ادامه منطقي گزارش هاي پيشين است .

  1. روش

هدف اساسي از بيان روش آن است كه به گونه اي دقيق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجر ا، از جمله آزمودني ها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحليل داده ها را بيان كند.

  1. نتايج

در اين بخش، توصيف كلاميِ مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمده است، ارائه مي شود. اين توصيف كلامي با اطلاعات آماري مورد استفاده، كامل می شود و بهترين روش آن است كه داده ها از طريق شكل و نمودار يا جدول، نمايش داده شوند . ساختار بخش نتايج، معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسش ها يا فرضيه ها و نيز وابسته به تأييد شده بودن يا تأييد نشده بودن فرضيه ها است.  ترتيب بيان نتايج نيز يا برحسب ترتيب تنطيم سوال ها يا فرضيه هاي آنها است  يا برحسب اهميت آنها . روش متداولِ بيان نتايج، آن است كه ابتدا مهم ترين و جالب ترين يافته ها و سپس به ترتيب، يافته هاي كم اهميت تر ارائه مي شود.

برسد در اين قسمت محقق بايد به نتيجه معقول، منطقي و مستدل . نداشتن تعصب و سوگيري غيرمنصفانه

  1. منابع

محقق بايد در پايان مقاله فهرستي از منابع و مراجعي كه در متن به آنها استناد كرده است، به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي در منابع فارسي عربي يا انگليسي در صورت استفاده  بياورد. مقصود از فهرست منابع، به دست دادنِ صورت دقيق و كامل همه مراجعي است كه در متن مقاله به آنها  استناد شده است. هدف از ارائه اين فهرست، نشان دادن ميزان تلاش پژوهشگر در بررسي و استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق ساير نويسندگان و مؤلفان و نيز راحتي دستيابي خواننده به منابع موردنظر است؛ علاوه براينكه تمامي ماخذي كه در متن به آنها استناد شده، بايد در فهرست منابع آورده شود، پس در بخش منابع، فقط منابعي آورده می شود كه در متن به آنها استناد شده است.

نحوه ذکر منبعی که از آن استفاده شده است :

1 . نام مؤلف يا مؤلفان؛ 2. تاريخ انتشار اثر؛ 3.عنوان اثر؛ 4. نام شهر یا ايالت ؛ 5. نام ناشر.

جداسازي اين اطلاعات از هم با نقطه (.) و جداسازي اجزاي مختلف هر يك از آنها با ويرگول (،) صورت مي گيرد.

انتظار می رود با مطالعه آنچه که در خصوص نگارش یک مقاله علمی و بخش های مختلف آن ذکر شد ، دوستان پژوهشگر بتوانند به راحتی اقدام به نگارش مقالات علمی خود نمایند ولی آن دسته از دوستانی که قادر به نگارش مقالات علمی خود نیستند و یا زمان کافی برای انجام چنین فعالیتی را ندارند می توانند با همراهی کارشناسان موسسه اشراق اقدام به استخراج مقالات علمی خود از پایان نامه های خود نمایند . کارشناسان و متخصصان موسسه اشراق با فعالیت های تخصصی و حرفه ای خود در زمینه استخراج مقاله از پایان نامه ، ترجمه تخصصی مقالات علمی ، پذیرش و چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر خارجی و داخلی، تبدیل پایان نامه به کتاب ، ترجمه کتاب و چاپ آن ؛ آماده همراهی و همکاری با تمامی پژوهشگران و دانشجویان عزیز سرزمینان هستند .لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق