خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


پذیرش و چاپ مقاله

انتشار : 5 مهر 1399
مطالعه : 2 دقیقه

پذیرش و چاپ مقاله در کمترین زمان با انتخاب مجلات معتبر ISI

پذیرش و چاپ مقاله

چاپ مقاله در مجلات ISI، توسط تیم حرفه ی موسسه اشراق به آسانی امکان پذیرش می باشد. پذیرش مقاله در کمترین زمان یکی از دغدغه های مهم اساتید جهت ارتقاء علمی و شغلی و همچین برای ادامه تحصیل و یا فارغ التحصیلی دانشجویان هست. موسسه اشراق می تواند در کمترین زمان پذیرش مقاله ISI گرفته و به چاپ فوری اقدام نماید . معرفی مجلات معتبرISI توسط کارشناسان موسسه انجام می شود از طریق تماس تلفنی با بخش چاپ مقاله میتوانید در ارتباط باشید

پذیرش و چاپ مقاله برای دو نمره ی پایاننامه در دوره ی کارشناسی ارشد الزام می باشد استخراج مقاله از پایاننامه و ترجمه تخصصی و اقدام به چاپ مقاله توسط محقیق و مترجمین موسسه اشراق در کمترین زمان با هزینه ی مناسب انجام می شود

برای فارغ التحصیلی دانشجویان دوره دکتری پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر ISI با ضریب تاثیر و یا مجلات معتبر وزارت علوم سفارش دریافت میکنیم و میتوانیم در این زمینه نیز رایزنی موثری داشته باشیم

انتخاب یک مجله معتبر برای اکسپت و چاپ مقاله و طی این پروسه برای یک فردی کم تجربه میتواند زمانبر بوده و با مشکلاتی مواجه شود میتوانید در این زمینه به موسسه اشراق اعتماد کرده و از تیم حرفه ما بهره مند شوید. موسسه اشراق علاوه بر اینکه اکسپت فوری مقاله انجام داده، در زمان کوتاه به چاپ فوری مقاله نیز می پردازد.

پذیرش و چاپ مقاله برای ادامه تحصیل دانشجویان و یا رزومه شغلی در استخدام ها و همچنین برای ارتقاء علمی و شغلی اساتید حائز اهمیت می باشد می توانید با چاپ مقاله در مجلات معتبر ISI، سوابق پژوهشی خود را بالا برده بطور مثال طبق آیین نامه سازمان سنجش برای مصاحبه دکتری سوابق پژوهشی دارای 40 امتیاز می باشد که 22 امتیاز برای چاپ مقاله می باشد و یا برای بورسیه خارج از کشور نیاز به چاپ مقاله دارید.

شرایط چاپ و پذیرش مقاله در مجلات معتبر

تمامی مجلات معرفی شده توسط تیم حرفه ای موسسه افق با در نظر گرفتن لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزرات بهداشت انتخاب می شود و دانشجویان می توانند با اطمینان مجلات معرفی شده را بررسی نموده و برای پذیرش و چاپ مقاله خود انتخاب نمایند

لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد مردادماه 99

لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی خارجی - وزارت بهداشتلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق