خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


تقویت رزومه برای مصاحبه ی دکتری

انتشار : 16 دی 1398
مطالعه : 3 دقیقه

داوطلبان آزمون دکتری برای تقویت رزومه علمی خود جهت کسب امتیاز کافی  در جلسه ی مصاحبه ی دکتری باید با چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی، چاپ کتاب, چاپ مقالات کنفرانسی  و یا به ترجمه‌ی کتاب‌های خارجی  اقدام نمایند و رزومه علمی خود را بهبود ببخشند.

تقویت رزومه  برای مصاحبه ی دکتری

بر اساس آیین‌نامه پذیرش دوره دکتری، امتیاز سوابق پژوهشی۴۰درصد، سوابق آموزشی  ۳۰ درصد و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی‌های جلسه مصاحبه دکتری اختصاص داده شده است. سوابق علمی و پژوهشی شامل تمامی تحقیقات علمی  پژوهشی دانشجو است که آنها را  بصورت مقاله در مجلات معتبر isi ، Elsevier ، pubmed ،  isc ، scopus و ...  چاپ  نموده و یا با تالیف کتاب و چاپ کتاب ، ترجمه کتاب و چاپ آن ، اختراع و ابداع ، اکتشافات و کارهای تحقیقاتی و .... پرداخته، از سوابق پژوهشی محسوب می شود. امتیاز دهی بخش سوابق پژوهشی دانشجو در مصاحبه دکتری به شرح زیر می باشد:

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در

چاپ کتاب  ترجمه کتاب

کیفیت پایان نامه

مجموع امتیازات

مجلات علمی پژوهشی ، Isi ، Jcr ، Scopus و ...

مجلات علمی ترویجی

کنفرانس

امتیاز

22 امتیاز

هر مقاله 7 امتیاز

6 امتیاز

هر مقاله 2 امتیاز

4 امتیاز

خارجی 2 امتیاز داخلی 1 امتیاز

4 امتیاز

4 امتیاز

عالی 4

خیلی خوب 2

40 امتیاز

برای قبولی در مصاحبه دکتری   باید از زمان باقی مانده جهت  کسب امتیاز کامل سوابق پژوهشی تلاش کنید اما چگونه شروع کنید؟ خیلی راحت با تماس شماره های کارشناسان موسسه ی تحقیقاتی پژوهشی اشراق می توانید راه  سیدن به موفقیت را کوتاه تر و تضمینی تر کنید. موسسه ی افق سالیان متوالی در زمینه ی تحقیق و پژوهش فعالیت دارد و به  استخراج مقالات از پایاننامه ی ارشد دانشجو، ترجمه  و چاپ مقاله  در مجلات معتبر بین المللی، چاپ کتاب و تبدیل پایاننامه به کتاب  می پردازد ،  می توانید  تمامی امتیازات پژوهشی را  با راهنمایی های موثرمان بدست آورید. داوطلبان مقطع دکتری    باید در این چند ماه باقی مانده تا آغاز مصاحبه دکتری   تمامی سوابق پژوهشی خود را تکمیل نموده و امتیازات علمی بالایی را بدست آورند . به هر میزان که رزومه قوی را بتوانید در این مدت زمان تدوین نمایید شانس بالاتری برای پذیرش در مصاحبه دکتری  خواهید داشت .

خدمات چاپ مقاله در موسسه اشراق

خدمات چاپ کتاب در موسسه اشراق

کادری حرفه ای و مجرب در موسسه تحقیقاتی پژوهشی اشراق در خدمت تمامی فرهیخته گان می باشد تا بتوانند با یک رزومه بسیار قوی و دستانی پر از امتیازات علمی به پیشواز مصاحبه دکتری بروند و با سربلندی این جلسه را پشت سر بگذارند .لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق