خدمات مقاله

خدمات ترجمه

خدمات ویراستاری

درباره ما


چگونگی نگارش یک مقاله خوب در یک مجله معتبر بین المللی

انتشار : 9 بهمن 1396
مطالعه : 3 دقیقه

انگلیسی زبان جهانی برای ارتباط علمی است. مقاله علمی، مهارتی خردمندانه است که در آن مراحل نگارش، اندیشه تان بارور می سازد.

چگونگی نگارش یک مقاله خوب در یک مجله معتبر بین المللی

نحوه ترجمه متون انگلیسیهر مقاله ی علمی، تبادل اطلاعات علمی بین دانشمندان جهان محسوب می شود ، در واقع  نگارشی از  یافته ها و دستاوردهای نوین یک پژوهشگر از  مطالعات علمی خود است که  بصورت مختصر و جامع  در چارچوب  و قواعد مختص به خود برای توسعه و گسترش آن علم بدست می آید و از آنجایی که زبان انگلیسی، بعنوان نخستین زبان جهان برای ارتباط علمی  شناخته شده است باید هر مقاله علمی به انگلیسی نوشته شود.  جذابیت نگارش یک مقاله علاوه بر نکات محتوایی و علمی مستلزم به رعایت اصول و محدودیت هایست که در شکل و ساختار یک مقاله علمی باید صورت پذیرد. در این بخش به اختصار به نکاتی از آن پرداختیم.

 عکس

از کجا شروع کنیم؟

قبل از شروع نگارش مقاله، بهتر آن است که یک عنوان با جزئیات خنثی، خلق کنیم. با در نظر گرفتن این مقدمه، باید نوشته ای را اصلاح کنیم که قسمت عمده یک مقاله است

با تعمیم موضوعاتی حول محور مباحث اخلاقی می توان نتیجه گرفت که در این بخش آنچه را که باید مورد پذیرش واقع شده در قسمت واگذاری تحقیق مشکلاتی نیز وارد است. مشکلاتی نظیر، سرقت ادبی، نامناسب و نامنطبق بودن با استاندارد انگلیسی، واگذاری دوباره، نوشته رد شده بدون بازخوانی، که باید در نظر گرفته شوند.

سوال مطرح در این قسمت این است که ما با چه کسی طرف هستیم؟

همانطور که واقفیم، ویرایشگران و خوانندگان باید در نظر داشته باشند که منابع معتبری برای مجله موردنیاز است تا اعضای هیئت علمی بتوانند آنها را بکار گیرند. ویرایشگران به موضوعات تازه و جالبی باید بپردازند و این چالشی جدید در حوزه کاریشان می باشد که به تصحیح موضوع مورد بحث روز،  مرتبط می باشد.که این راه حلی در رفع مشکلات پیچیده می باشد.

در تقابل بین متن و ارائه موضوع، قسمت اصلی شامل متن می باشد که پیام مفید و مهیّج علمی را به همراه دارد ولی ارائه موضوع، انتقادی است که حامل افکار ویرایشگر به یک روش منطقی است و در آن خواننده به همان نتیجه مشابه می رسد که مألف و سبک نوشتاری به طور شفاف پیام را انتقال می دهند.

یک موضوع خوب شامل کلمات کاربردی فراوانی است که هدف از ارائه مقاله را مشخص می نماید و همچنین موضوع باید تأثیرگذار، دارای صحت، غیر مبهم، ویژه و کامل باشد.

چکیده، نمونه ایست که به تنهایی، بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده بدون معرفی منابع، عمل می کند.

کلمات کلیدی بعنوان یک راهنما بکار گرفته می شوند چرا که تمام تلاش ما در این است که راهنمای مؤلفان قرار گیرد و کلمات منتخب، موضوع مقاله اصلی را انعکاس دهد.

در بخش مقدمه، ما خواننده را متقاعد می کنیم که کارمان بسیار مهم می باشد. و بدین ترتیب به بخش عمده ای از سوالات اساسی را پاسخگو هستیم.

مأخذ عمده مشکلات را در روش تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که هدف اصلی آن ایجاد اطلاعات کافی است تا بوسیله آن خواننده زیرک بتواند تجربه ای را استخراج نماید.

یافته های ما در بخش نتایج، شامل یافته های عمده ای است که به طور پیوسته با روش تحقیق باشتراک گزارده شده اند.

نتایج تفاوت های اصلی در روش تحلیل آماری یا مقالات الگوریتمی که به تفصیل پرداخته شده، بعد از یک سلسله مراحل طولانی استنتاج معادلات یا مسائل کلی این هزینه را مورد حمایت قرار می دهد.

در بخش مباحثه (بخش نتیجه گیری) ما برآنیم که بدانیم، نتایجمان به اهدافی که به نتایجمان زمینه شده، نزدیک می باشد.

در پایان، می توانیم نتیجه بگیریم که این کارمان کمکی است برای مطالعه کنندگان تام سهولت نتیجه کارمان را داوری کنند.

در بخش قدردانی ما در این راه از تمام افرادی که به ما یاری رساندند اعم از کمک های نظری، بازبینی انگلیسی، اعضای سرمایه گذار، پذیرش طرح و توسعه آن، تشکر می نمائیم.

و با اجازه از منتقدان و مؤلفان، با ذکر نامشان قدردانی بعمل خواهد آمد و در آخر رجوعات، بخش راهنمایی است که براساس مؤلفان مجله مطابقت داده شده اند.

عکس

بعد از نگارش مقاله باید مجله معتبری را برای چاپ ان انتخاب نمایید چرا که انتخاب یک مجله نامعتبر تمامی زحمات شما را به هدر داده و می تواند خسارت جبران ناپذیری به اعتبار علمی شما بزند.

یکی از فعالیت تخصصی موسسه اشراق طی سال‌های متوالی، چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر ملی و بین المللی است  می تواند شما محققان ارجمند را در این زمینه یاری رساند تا در کمترین زمان ممکن مقاله علمی خود را در مجلات معتبر به چاپ برسانید.

جهت ارسال سفارشات می توانید از قسمت ثبت سفارشات در خواست خود را ارسال نمایید و برای مشاوره ی رایگان باشماره های 04133373424 - 09149724933 تماس بگیریدلطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:


در پاسخ به:
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری
پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
اجباری


خدمات موسسه انتشاراتی اشراق