دومین فراخوان جذب هیات علمی سال ۹۶ وزارت علوم دومین فراخوان جذب هیات علمی سال ۹۶ وزارت علوم

دومین فراخوان جذب هیات علمی سال ۹۶ وزارت علوم

بنا بر اعلام مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲


به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق، بنا بر اعلام مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم، نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ برگزار خواهد شد.

در سال 1396، 3 فراخوان جذب هیات علمی از سوی مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم اعلام شده است:

1.  هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (بورس) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان اردیبهشت 1396، از تاریخ 1396/02/23 لغایت . 1396/03/06 .

2. هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان شهریورماه 1396 

3. نوزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن ماه 1396

جدول زمانبندی فراخوان شهریور 96

ردیف

اقدام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

بازه زمانی

1

ثبت نیاز دانشگاه ها

96/06/04

96/06/10

7 روز

2

مرکز نظارت و ارزیابی

96/06/13

96/06/15

3 روز

3

تخصیص ظرفیت

96/06/19

96/06/24

6 روز

4

فراخوان

96/06/25

96/07/03

10 روز

5

فرآیند جذب دانشگاه

96/07/15

96/10/15

90 روز

6

مرکز جذب

96/10/16

96/12/01

45 روز

 

 

پر بازدید ترین نوشته ها