جدید ترین لیست مجلات بلک وجعلی دانشگاه آزاد اسلامی _اسفند ماه 95 جدید ترین لیست مجلات بلک وجعلی دانشگاه آزاد اسلامی _اسفند ماه 95

جدید ترین لیست مجلات بلک وجعلی دانشگاه آزاد اسلامی _اسفند ماه 95

آخرین فهرست مجلات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد را چگونه دانلود کنیم؟


دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های مشخصی از سال (معمولا هر ماه  یا دوماه یک بار ) فهرست جدیدی از مجلات نامعتبر وجعلی اعلام میکندکه دانشجویان بایستی مجله انتخابی خود را در این لیست بررسی کرده و از اعتبار آن مطمن گردند.

موسسه اشراق  به شما کمک میکند تا  از آخرین و جدیترین لیست دانشگاه آزاد مطلع شوید و در انتخاب مجله مناسب و معتبر راحت باشید.

 

پر بازدید ترین نوشته ها