کارنامه نهایی دکتری 99

شنبه، 03 آبان 1399
کارنامه نهایی دکتری 99
8 دقیقه
151 بازدید
0 لایک
0 دیدگاه
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام‌ اسامي‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1399 كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي

جهت دریافت کارنامه نهایی و نتیجه نهایی آزمون دکتری 99 ، انتخاب رشته و نتیجه نهایی مصاحبه از لینک زیر استفاده نمایید .

🔺زمان آغاز آموزش دانشجویان دکتری/امکان اعتراض به نتایج آزمون تا ۱۰ آبان

🔹سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه پذیرفته شدگان دکتری تا ۱۰ آبان ماه جاری فرصت اعتراض دارند، گفت: شروع نیمسال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به ضوابط، شرایط و امکانات موجود آنها خواهد بود.

توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال1399 را، به توضيحات ذيل در دو بخش، شامل بخش اول: پذيرفته شدگان كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) و بخش دوم: پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي، جلب می نماید.

یادآوری مهم: متقاضیانی كه هم در رديف پذيرفته شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته شدگان واحد های دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي توانند در يكي از كدرشته محلهاي قبولي ثبت نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نمي باشند؛ در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي)

الف) تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان:

از متقاضیاني كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شدگان نهايي هر يك از كدرشته محل هاي تحصيلي اعلام شده است ، دعوت مي نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) از روز سه شنبه 99/08/06 به درگاه اطلاع رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند.

ب) مدارك لازم براي ثبت نام :

1- اصل و يك نسخه تصوير مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد قيد شده باشد.

1-1- پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) نمي باشند، لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

2-1- آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي ارشد بوده اند و مي بايست تا تاريخ 99/07/30 فارغ التحصيل شوند، به عبارت ديگر دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ( 0) تا (20) تا تاريخ 98/11/30 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/7/99) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون یا فرم مندرج در صفحه 178 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت نام ارائه گردد.

3-1- براساس مصوبه جلسه مورخ 368 مورخ 74/11/03 شوراي عالي انقلاب فرهنگي فضلا و طلاب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح 3 را گذرانده اند و يا تا تاريخ 99/07/30 دانش آموخته مي شوند براي يكي از كدرشته هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده اند. بديهي است اين دسته از متقاضیان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي باشند. ضمناً متقاضیان مربوط مي بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند.

4-1- دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي بايست حائز شرايط «آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 77/09/03 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي معادل) در دوره هاي معادل پذيرفته شده اند، در شمول اين مصوبه قرار مي گيرند.

5-1- براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال هاي 1377 تا 1381 به دوره هاي مذكور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/05/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي شوند.

2- اصل و دو سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي.

3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري .

4- ارائه مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1399 مشخص كند (براي برادران ).

5- متقاضیاني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) و يا رزمندگان پذيرفته شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي باشند و ملاك عمل براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي باشد.

6- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

6-1- مربيان دانشگاه آزاد اسلامي تنها با معرفي نامه صادره از سوي مرکز جذب و امور هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي امکان بهره مندي از اين سهميه را خواهند داشت.

6-2- متقاضیانی كه با سهميه مربي پذيرفته شده اند مي بايست موافقت رسمي دانشگاه محل خدمت خود را به دانشگاه محل قبولي در زمان ثبت نام ارائه نمايند.

ج) یادآوری های مهم

1- ثبت نام منحصراً در تاريخ هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك اعلام شده صورت مي پذيرد و عدم اقدام پذيرفته شدگان در تاريخ يا تاريخ هاي تعيين شده براي ثبت نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- به پذيرفته شدگان توصيه مي شود اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاع رساني دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود را به دقت مطالعه نمايند.

3- در هر مرحله از ثبت نام و هنگام تحصيل ، چنانچه مشخص گردد متقاضي حقايق را كتمان نموده و يا اطلاعات غلطي ارائه داده و واجد شرايط نمي باشد، قبولي وي باطل شده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

4- مطابق ضوابط پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي روزانه در آزمون دكتري نيمه متمركز سال 1399 (اعم از اينكه در دانشگاههاي محل قبولي ثبت نام نموده و يا اصلاً ثبت نام ننمايند) حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1400 نخواهند بود.

5- به اطلاع همه متقاضيان كدرشته محل هاي مربوط به دانشگاه علوم انتظامي امين مي رساند باتوجه به اعلام دانشگاه مذكور و طولاني شدن زمان مصاحبه متقاضیان، در هيچ يك از كدرشته محل هاي دانشگاه يادشده، اعلام نتيجه اي در اين مرحله صورت نمي گيرد. به عبارت ديگر اسامي پذيرفته شدگان نهائي، پس از اعلام نمره مصاحبه متقاضیان و گزينش نهائي متعاقباً اعلام خواهد شد.

6- به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي پذيرد.

7- براي متقاضیان واجد شرايط گزينش، كارنامه اي حاوي اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف موسسه، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته محل هاي معرفي شده براي مصاحبه در سهميه مربوط تنظيم و از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان قابل دسترسي خواهد بود.

8- از آنجا كه تغيير گرايش و انتقال پذيرفته شدگان دوره هاي دكتري «Ph.D» امكان پذير نمي باشد، و اصولاً بررسي اين امور نيز به عهده اين سازمان نمي باشد، لذا درخواست هاي متقاضیان در اين خصوص قابل بررسي نخواهد بود.

9- شروع نیمسال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به ضوابط، شرایط و امکانات موجود آنها خواهد بود.

د) نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال و یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج اولیه می توانند حداکثر تا تاریخ 99/08/10 به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. بدیهی است به مواردی که از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ 99/08/10 واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم ميتوانند سوال يا سوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در ميان بگذارند.

بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي

اسامی متقاضیاني كه از رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب رشته نموده و پس از شرکت در مراحل مصاحبه در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته اند متعاقباً از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد.


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی