کنفرانس بین المللی ایده های نوین  در مدیریت، اقتصاد و حسابداری کنفرانس بین المللی ایده های نوین  در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری


 

کنفرانس بین المللی ایده های نوین

 در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

http://icnamea.ir

 

 

محورهای همایش

تمامی حوزه های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

مهلت ارسال مقالات

یازده بهمن ماه 1395

 

هزینه پذیرش و چاپ

200.000تومان

 

 

پر بازدید ترین نوشته ها