ناکارآمدی دانشگاه‌ها باعث کاهش دانشجو می شود. ناکارآمدی دانشگاه‌ها باعث کاهش دانشجو می شود.

ناکارآمدی دانشگاه‌ها باعث کاهش دانشجو می شود.

کیفی سازی تنها چاره آموزش عالی نیست؛ بلکه کارآمدسازی دانشگاه ها چاره آموزش عالی است که در درون آن کیفی سازی نیز وجود دارد.


به گزارش روابط عمومی موسسه اشراق و به نقل از سایت خبری ساعد نیوز، محمدمهدی طهرانچی عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ناکارآمدی دانشگاه‌ها را از علل کاهش دانشجو دانست و افزود: مقام معظم رهبری پنج اصل را به عنوان نکات کلیدی در سیاست های کلان علم و فناوری برشمردند که توجه به رهنمودهای ایشان، منشاء حرکت دانشگاه ها به سوی کارآمدی است.

تحصیل متناسب با بازار کار

وی متناسب سازی تحصیل با اشتغال، توجه به نیاز کشور، تداوم سرعت پیشرفت علمی، جهت گیری علمی دانشگاه ها و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی را از اصول پنج گانه مورد نظر مقام معظم رهبری در کارآمدی دانشگاه برشمرد و افزود: دانشگاه ها نباید در فضای معلق و مجرد حرکت کنند، بلکه باید در یک فضای واقعی و با نگاه به مسائل و مشکلات کشور پیش بروند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تأکید بر اینکه نباید سرعت پیشرفت علمی کشور متوقف شود، اظهار کرد: جهت گیری و برنامه ریزی های دانشگاه ها باید متناسب با نیازهای علمی و عملی کشور و همچنین حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی باشد.

عضو هیئت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شعار برخی افراد مبنی بر کیفی سازی دانشگاه ها اشاره و تصریح کرد: کیفی سازی تنها چاره آموزش عالی نیست؛ بلکه کارآمدسازی دانشگاه ها چاره آموزش عالی است که در درون آن کیفی سازی نیز وجود دارد.

دانشگاه آزاد دارای 70 هزار پایان نامه کارشناسی ارشد است
طهرانچی خاطر نشان کرد: دانشگاه ها در کشور بر اساس سه رکن تربیت نیروی انسانی، افزایش دانش و تعالی فردی و اجتماعی و گفتمان عمومی شکل گرفته اند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دانشگاه ها دارای رکن چهارمی نیز هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بیان اینکه دانشگاه ها در دنیا به عنوان یک سازمان حل مسأله شروع به فعالیت می کنند که این اصل، رکن چهارم دانشگاه هاست، گفت: برنامه ما در دانشگاه آزاد اسلامی در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، تولید دانش و تعالی فردی و اجتماعی، حل مسائل و مشکلات جامعه و کشور است و می خواهیم رکن چهارم دانشگاه ها را در این دانشگاه تقویت و برجسته کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای حدود 70 هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و 10 هزار رساله دکتری است که از سال آینده وارد حوزه تحقیق و پژوهش می شوند، گفت: سعی داریم با ساماندهی این سرمایه های عظیم علمی ابتدا در استان تهران و سپس در سایر استان ها مدل توسعه و کارآمدی دانشگاه را پیاده سازی کنیم.

پر بازدید ترین نوشته ها