رفرنس دهی مقاله به روش ونکوور (Vancouver)

شنبه، 21 اسفند 1395
رفرنس دهی مقاله به روش ونکوور (Vancouver)
2 دقیقه
23596 بازدید
11 لایک
0 دیدگاه
در رفرنس نویسی به سبک ونکوور (Vancouver Style) مراجع مورد استفاده در متن مقاله به وسیله یک عدد درون پرانتز مشخص می شوند.

 

به عمل ارجاع دادن کار نویسندگان دیگر در متن خود ،رفرنس  دهی گفته می شود.وقتی در یک پژوهش یا متنی به کار نویسنده ی دیگری استناد می کنیم بایستی در پایان کار رفرنس بدهیم. رفرنس دهی نشان می دهد که شما در آن زمینه مطالعه داشته اید و به مفاهیم و ایده های نویسندگان دیگر ارزش می دهید وهمچنین باعث می شود وسعت کار خود را به خواننده منتقل کنید.

 

انواع رفرنس دهی 


الف: رفرنس دهی در داخل متن
ب: رفرنس دهی در پایان متن

 

انواع روش های رفرنس دهی

 • روش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا (MLA)
 • روش شیکاگو
 • روش رفرنس دهی IEEE
 • روش رفرنس دهی ونکوور (vancouver) 
 • روش رفرنس دهی APA 

 

روش رفرنس دهی ونکوور (vancouver) 

در رفرنس نویسی ونکوور اطلاعات نویسندگان، منابع و سال چاپ، در متن نمی آید و منابع در متن،به ترتیب شماره آنها در لیست منابع مشخص می گردند.سیستم رفرنس دهی ونکوور توسط کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی معرفی و توسعه داده شده است.این گروه در ابتدا به نام ونکوور معروف بود اما بعدا به( International Committee of Medical Journal Editors: ICMJE) تغییر نام داد.

 

اصول کلی مربوط به شیوه ونکوور

 • فهرست منابع، باید شامل مشخصات منابعی باشد که درتهیه نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید، مانند کتاب، مقاله چاپ شده در یک مجله، جزوه آموزشی و یا حتی مطلبی که از اینترنت استفاده کردیم.
 • مشخصات منابع بایستی به صورتی نوشته گردد که خوانندگان بتوانند به راحتی منبع ذکر شده را پیدا کرده و به اصل مطلب رجوع نمایند.
 • فهرست منابع تهیه شده در پایان متن آورده می شود.
 • در فهرست منابع ،منابع به ترتیب استفاده آنها در متن و به صورت اعداد داخل پرانتز مشخص می گردد.به عبارتی دیگر به هر منبعی یک عدد اختصاص داده می شود.
 • وقتی که به هر منبع ، عددي اختصاص داده می شود، هربارکه در متن مجددا بخواهید به آن منبع استناد کنید، باید همان عدد را درج نمایید. 
 • این اعداد در داخل پرانتز و بعد از نقطه و کاما در پایان هر جمله اورده می شود.
 • هنگامی که در قسمتی از متن از چند منبع استفاده نماییم که شماره ای ان متوالی است ،از خط فاصله (-) بین اولین و اخرین عدد استفاده کنیم.مثلا :(2-6) 
 • در صورتیکه در بخشی از متن از چند منبع استفاده گردد اما شماره ی منابع متوالی و پشت سر هم نباشد در این صورت بین شماره منابع یک علامت ویرگول گذاشته می شود. مثلا :(2 ,7 ,4)

  

رﻓﺮﻧﺲ دﻫﯽ  در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  وﻧﮑﻮور

نام خانوادگی نویسنده (فاصله ) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله )سال انتشار (فاصله ) ماه (;) جلد یا دوره ی انتشار (شماره :) شماره صفحات

به طور مثال:

Joshi S, Prashant A, Deb A and Klain S. Analysis of buried pipelines subjected to reverse fault mo­tion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2011 Jun1;124(11):980-3

 

در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر باشد ابتدا نام 6 نفر اول را می نویسیم و یک ویرگول و یک فاصله درج میکنیم و عبارت et al  را تایپ می کنیم و سپس یک نقطه و فاصله درج می نماییم.

به طور مثال:

Joshi S Joshi S, Prashant A, Deb A , Klain S, Ringsven MK, Bond D, et al. Analysis of buried pipelines subjected to reverse fault mo­tion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2011 Jun1;124(11):980-3


لطفا تیک من ربات نیستم را بزنید

ثبت سفارش

ثبت سفارش

راه های ارتباطی